Algemeen

  • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Algemeen

  • Wijzig waar nodig de gegevens in het tabblad Algemeen. De naam en aanschrijfnaam kunt u gebruiken in de sjablonen.

    De aanschrijfnaam wordt ook gebruikt in SEPA incassobestanden. Bij wijziging van de aanschrijfnaam kunnen uw incassobestanden worden afgekeurd door de verwerkende bank!

    Gemeenteoverzicht - Algemeen

  • Door het vinkje te verwijderen in het veld DO Toegang schermt u de volledige gemeente af voor toegang en dienstverlening door de Dienstenorganisatie. Indien dit veld niet is aangevinkt kunt u geen beroep doen op support via de helpdesk van LRP.

  • Vul bij Adres kerkelijk bureau het adres van de scriba in als er geen sprake is van een kerkelijk bureau/administratiekantoor.