Gebruiker verwijderen

Inleiding

Een ambtsdrager of functionaris die stopt met zijn of haar werkzaamheden - en dientengevolge geen toegang meer mag hebben tot LRP - moet als gebruiker uit LRP worden verwijderd.
Doet u dit niet (en wijzigt u bijvoorbeeld alleen het e-mailadres in dat van zijn/haar opvolger) dan kan niet meer worden vastgesteld tot welke vertrouwelijke gegevens de nieuwe gebruiker toegang heeften wie welke gegevens in LRP heeft geregistreerd en/of gewijzigd. Dit is een ontoelaatbare handelwijze.

Gezien de privacy-wetgeving ( AVG ) moet te allen tijde kunnen worden nagegaan wie toegang heeft tot welke gegevens, en wie verantwoordelijk is voor het aanmaken en bewerken van welke gegevens, ook in LRP.

Bij het verwijderen van een gebruiker verwijdert LRP automatisch en onherroepelijk de persoonlijke notities die de betreffende gebruiker gemaakt heeft!

Voor de goede orde: het wijzigen van de rechten van een gebruiker (bijvoorbeeld het wijzigen van de functie of een wijziging in het autorisatieniveau) is niet hetzelfde als het verwijderen van een gebruiker zelf.
Bij het wijzigen van rechten worden dan ook geen notities verwijderd.

Wilt u het eerst uitproberen? Voer dan de handeling eerst uit op lrp-oefen !

  • Ga naar Beheer > Gebruikers
  • Selecteer de te verwijderen gebruiker en klik op de knop Verwijderen
  • Bevestig dat u de betreffende gebruiker wilt verwijderen.
  • Laat de gebruiker de LRP inlog-app van haar/zijn telefoon verwijderen.

Na het verwijderen van de gebruiker komt de licentie weer vrij voor uitgifte aan een andere gebruiker.

Zie ook sleutel overdragen.