Gebruiker verwijderen

Inleiding

Een ambtsdrager of functionaris die stopt met zijn of haar werkzaamheden - en dientengevolge geen toegang meer mag hebben tot LRP - moet als LRP-gebruiker uit LRP worden verwijderd.
Bij het verwijderen van de LRP-gebruiker wordt het portaal-account van de betreffende persoon niet verwijderd. De persoon kan nog steeds inloggen in het portaal (voor bijvoorbeeld een andere toepassing), maar heeft geen toegang meer tot LRP.

Goed en nauwkeurig gebruikersbeheer is, gezien de privacy-wetgeving ( AVG ) , een vereiste. Deze wetgeving schrijft voor dat te allen tijde moet kunnen worden nagegaan wie toegang heeft tot welke gegevens, en wie verantwoordelijk is voor het aanmaken en bewerken van welke gegevens, ook in LRP.

Bij het verwijderen van een gebruiker verwijdert LRP automatisch en onherroepelijk de persoonlijke notities die de betreffende gebruiker gemaakt heeft!1

Wilt u het eerst uitproberen? Voer dan de handeling eerst uit op lrp-oefen !

  • Ga naar Beheer > Gebruikers
  • Selecteer de te verwijderen gebruiker en klik op de knop Verwijderen
  • Bevestig dat u de betreffende gebruiker wilt verwijderen.

Na het verwijderen van de gebruiker komt de licentie weer vrij voor uitgifte aan een andere gebruiker.


  1. Voor de goede orde: het wijzigen van de rechten van een gebruiker (bijvoorbeeld het wijzigen van de functie of een wijziging in het autorisatieniveau) is niet hetzelfde als het verwijderen van een gebruiker zelf.
    Bij het wijzigen van rechten worden dan ook geen notities verwijderd.