Inloggen

Portaal

Inloggen

Instructie-video inloggen in LRP via het Portaal van de Protestantse Kerk in Nederland

Wachtwoord portaal-account wijzigen

 • Open in het portaal menu Account > Mijn gegevens

  Portaal wijzigen wachtwoord

  Portaal wijzigen wachtwoord
 • Klik op Wachtwoord wijzigen, en voer éérst uw huidige wachtwoord in. Daarna toont het portaal:

  Portaal wijzigen wachtwoord

  Portaal wijzigen wachtwoord
 • Vul een nieuw wachtwoord (2 maal) in, denk daarbij aan de vereisten van een nieuw wachtwoord.
  Het is aan te raden om een wachtwoordmanager te gebruiken voor het onthouden van uw complexe wachtwoorden

Gebruikersnaam / e-mail portaal-account wijzigen

Instructie-video wijzigen gebruikersnaam / e-mail van uw portaal-account

2FA wijzigen

Normaal gesproken is er geen aanleiding om uw 2FA te wijzigen.
Hier kunt u lezen hoe u een verloren 2FA kunt herstellen / resetten

 • Open in het portaal menu Account > Mijn gegevens

  Portaal wijzigen 2FA

  Portaal wijzigen 2FA
 • Klik op 2FA wijzigen

  Portaal wijzigen 2FA QR-code

  Portaal wijzigen 2FA QR-code
 • Scan de QR-code met een authenticatie-app op uw smartphone of tablet.

  Mogelijk verschijnt een melding op uw smartphone dat er al een account bestaat voor dit e-mailadres. Kies dan voor vervangen.

 • De authenticatie-app op uw smartphone toont nu voor uw aangepaste portaal-account een code (6 cijfers); vul die code in, in het scherm hierboven bij het veld Code, en klik op de knop Verifieer code

  Portaal wijzigen 2FA afgerond

  Portaal wijzigen 2FA afgerond
 • Uw 2FA is succesvol aangepast.

Problemen bij het inloggen

Gebruikersnaam vergeten

Uw gebruikersnaam van het portaal staat meestal vermeld in de 2FA-app waar u ook de code om in te loggen vandaan haalt.
Als u de regel in de 2FA-app handmatig heeft aangepast (veiligheid), dan kunt u uw gebruikersnaam voor het portaal ook opvragen bij de lokaal beheerder van uw gemeente.

Wachtwoord vergeten

De procedure voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord voor het portaal staat hier beschreven.

Nieuwe telefoon

De procedure voor het overzetten van uw 2FA-codes naar een nieuwe telefoon staat hier beschreven.

2FA herstellen / resetten

De procedure voor het resetten van een 2FA-code staat hier beschreven.