Inloggen

Inloggen

 • Open uw browser (bij voorkeur Firefox, Chrome) en ga naar lrp.pkn.nl

  Login

 • uw naam is het e-mailadres dat u aan uw lokaal beheerder hebt doorgegeven

 • het wachtwoord heeft u van uw lokaal beheerder ontvangen (schriftelijk, mondeling of automatisch vanuit LRP via een e-mail).

  Zowel de naam als het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig

 • de sleutelcode is de numerieke code die de LRP inlog app toont, of de code die de authenticatiesleutel in het venster toont

  LRP inlog app

  Sleutel

 • Klik in het inlogscherm op de knop Login.

Het startscherm van LRP opent (als dit niet goed opent ververs dan het scherm met functietoets F5).

Wachtwoord wijzigen

U kunt uw wachtwoord zelf wijzigen.

 • Ga naar Beheer > Mijn gegevens > Naam / wachtwoord, vul een nieuw wachtwoord in en bewaar de gewijzigde gegevens.

 • Als u niet meer kunt inloggen in LRP neem dan contact op met uw lokaal beheerder.
  Deze kan een nieuw wachtwoord voor u instellen. (Door u opgegeven of door LRP automatisch naar uw e-mailadres gezonden).

Problemen bij inloggen

Het kan zijn dat het inloggen in LRP niet lukt, dit kan verschillende oorzaken hebben.
Hieronder een 'stappenplan' met punten die u van 1 t/m 5 kunt volgen, totdat u bent ingelogd:

na 3 mislukte inlogpogingen wordt uw LRP-account automatisch voor 5 minuten geblokkeerd.
Dit is een beveiligingsmaatregel om het hackers extra moeilijk te maken 'in te breken' in LRP.

 1. Controleer of uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn. Laat dit - bij problemen - niet automatisch invullen door uw browser.
  Ga naar lrp.pkn.nl (zorg dat er niets anders achter dit adres staat) en vul zelf uw gebruikersnaam, wachtwoord en sleutelcode (met de hand) in.

 2. Bij meerdere licenties/rollen: sluit uw browser volledig af (niet alleen een tabblad) en start opnieuw uw browser.
  Vergewis u ervan dat u bij de juiste licentie/rol de juiste gebruikersnaam invult met het juiste wachtwoord en sleutelcode.

 3. Probeer in te loggen met een andere browser (geadviseerde browsers) en vul ook nu uw gebruikersnaam en wachtwoord zelf met de hand in.
  Als het nu wel lukt, leeg dan in uw standaard browser de cache (niet(!) de cookies) en eventueel een opgeslagen naam en wachtwoord voor domein lrp.pkn.nl.

 4. Als u gebruik maakt van de LRP inlog-app, controleer dan de tijdsinstellingen op uw mobiele telefoon. Zowel de datum en tijd als de tijdzone moeten op automatisch staan. Als dat niet het geval is, zet deze dan (terug) op automatisch, herstart uw telefoon, wacht enkele minuten en probeer opnieuw in te loggen.

  Verwijder de LRP inlog-app niet van uw telefoon als mogelijke remedie voor een inlogprobleem.

 5. Leeg de cache van uw browser. (zie hieronder)

 6. Lukt het nog niet om in te loggen, neem dan contact op met uw lokaal beheerder en laat u een nieuw wachtwoord toesturen vanuit LRP. (u moet dan wel een geldig e-mailadres hebben als gebruikersnaam).
  Probeer opnieuw in te loggen en vul daarbij opnieuw handmatig uw gebruikersnaam, uw nieuwe wachtwoord en sleutelcode in!

  Let er bij het kopiëren van uw wachtwoord op dat u geen spatie mee-kopieert.

 7. Kunt u nog steeds niet inloggen, neem dan per mail contact op met lrp-kso@protestantsekerk.nl.
  Zet in die mail uw gebruikersnaam, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en de stappen die u inmiddels heeft ondernomen.

Cache browser

Hoewel LRP geen bestanden achterlaat in de cache van uw browser kan het legen van de cache soms wél inlogproblemen verhelpen.

Zie hiervoor dit artikel in de kennisbank van lrp-netwerk .