Groepen

Onder het kopje Groepen staan de groepen waar alle leden van de pastorale eenheid in voorkomen. Per groep wordt aangegeven welk lid van de pastorale eenheid in de betreffende groep voorkomt.

Groepen

U kunt de groepen ook zelf bewerken vanuit het menu Extra > Groepen