Ontvangsten

Dit overzicht wordt alleen getoond als er ontvangsten zijn.

Alle ontvangsten

  • Open het gewenste fonds en actiejaar

  • Selecteer in het menu Deelnemers > Ontvangsten

In deze overzichten staan de ontvangsten die via boekstukken in LRP zijn vastgelegd.

Fonds - deelnemers - alle ontvangsten

Fonds - deelnemers - alle ontvangsten

Ontvangsten zonder toezegging

Fonds - deelnemers - ontvangsten zonder toezegging

Fonds - deelnemers - ontvangsten zonder toezegging

Met behulp van de knop Maak deelnemer kunt u - desgewenst - direct een toezegging voor de gever aanmaken