Ontvangsten

Alle ontvangsten

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Deelnemers > Ontvangsten

  Dit overzicht wordt alleen getoond als er ontvangsten zijn.

  Als in het menu geen 'Ontvangsten' wordt getoond terwijl er wel ontvangsten zijn, ververs dan het fonds via Algemeen > Gegevens

In deze overzichten staan de ontvangsten die via boekstukken in LRP zijn vastgelegd.

Fonds - deelnemers - alle ontvangsten

Fonds - deelnemers - alle ontvangsten

Ontvangsten zonder toezegging

Fonds - deelnemers - ontvangsten zonder toezegging

Fonds - deelnemers - ontvangsten zonder toezegging

Met behulp van de knop Maak deelnemer kunt u - desgewenst - direct een toezegging voor de gever aanmaken

Gearchiveerde actiejaren

LRP bevat historische financiële gegevens in de vorm van 'voorgaande actiejaren'. De 4 meest recente actiejaren bevatten alle financiële gegevens, waaronder een overzicht van ontvangsten (en de bijbehorende boekstukken).
Actiejaren ouder dan 4 jaar zijn door LRP gearchiveerd en bevatten alleen nog ontvangsten in de vorm van een download in CSV-formaat. (voor verdere verwerking in historische overzichten).

Fonds - deelnemers - ontvangsten gearchiveerd actiejaar

Fonds - deelnemers - ontvangsten gearchiveerd actiejaar

Bewaren en verwerken van deze historische gegevens valt onder de AVG-richtlijn:

AVG-richtlijn voor gegevens die uit LRP worden geëxporteerd:

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het verdere gebruik van de gegevens. De privacy-wetgeving is op dit punt streng; zorg ervoor dat:

 1. u weet welke gegevens u exporteert,
 2. u deze gegevens alleen aan bevoegde personen ter beschikking stelt,
 3. er een gerechtvaardigd belang is, deze gegevens buiten LRP te gebruiken,
 4. de gegevens goed beveiligd blijven,
 5. u weet wat u moet doen als de gegevens kwijtraken (datalek),
 6. er een verwerkersovereenkomst is, als u de gegevens laat verwerken door een bedrijf.
 7. u afspraken maakt over het verwijderen van de geëxporteerde gegevens.