FRIS

Inleiding

Onder dit tablad (Financieel Rapportage- en InformatieSysteem (FRIS)) staan de e-mailadressen van de indieners en raadplegers van de jaarrekening, begroting en/of meerjaranraaming van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en/of College van Diakenen (CvD) van uw gemeente en/of wijkgemeente.

Gemeenteoverzicht - FRIS

Rollen

Bij het inloggen in de applicatie FRIS wordt door FRIS automatisch aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon (= het betreffende e-mailadres waarmee is ingelogd in FRIS) voorkomt in bovenstaande overzicht, en met welke rol. Als het e-mailadres daadwerkelijk in bovenstaand overzicht voorkomt dan kan een FRIS-gebruiker daadwerkelijk inloggen in FRIS.

Fris gebruikers hebben een rol:

 • indiener
 • raadpleger
 • administrateur
 • penningmeester
 • controleur
 • scriba

De rollen Indiener en Raadpleger staan hier beschreven.

Toelichting rollen Administrateur en Penningmeester en Indiener:

 • de Administrateur en Penningmeester kunnen in FRIS samen hetzelfde als de Indiener.
 • de Administrateur voert alle bedragen in.
 • de Penningmeester voert de algemene informatie van de gemeente in, schrijft de toelichting, zorgt voor de benodigde bijlages en verklaringen en dient de jaarrekening, de begroting of de meerjarenraming in.

dit maakt het mogelijk om alles wat met bedragen te maken heeft uit te besteden aan bijvoorbeeld een administratiekantoor, terwijl de overige aspecten door het college afgehandeld kunnen worden.

Randvoorwaarden, per document:

 1. er moet altijd zowel een Administrateur als een Penningmeester opgegeven zijn (met inachtneming van 2.)
 2. als er een Administrateur en een Penningmeester zijn, dan mag er geen Indiener zijn, en omgekeerd
 3. er mag op enig moment maar één combinatie van Administrateur en Penningmeester zijn (zoals er nu maar één Indiener mag zijn)

Controleur:

 • deze rol voert de verplichte controle uit.

Scriba:

 • deze rol vult de verplichte verklaring van de kerkenraad in.

Documenten

Bovenstaande rollen kunnen in FRIS worden vastgelegd voor de volgende documenten:

 • begroting
 • jaarrekening
 • meerjarenraming

Colleges

Bovenstaande documenten zijn gedefinieerd voor het:

 • college van kerkrentmeesters (CvK)
 • college van diakenen (CvD)

namens en ten behoeve van uw (wijk)gemeente.

Komt het e-mailadres niet (meer) voor in bovenstaand overzicht dan kan de betreffende persoon niet (meer) namens en ten behoeve van uw (wijk)gemeente werken / inzien in FRIS.

Een FRIS-gebruiker hoeft geen lidmaat te zijn van uw (wijk)gemeente (of van de PKN).

Wijzigen van autorisaties

U kunt op elk moment een autorisatie / rol wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een eerder geautoriseerde persoon langdurig niet in staat is om in FRIS te werken. Een ander kan dan verder gaan waar de vorige persoon was gebleven. Na het verwijderen van een e-mailadres in bovenstaand overzicht kan de betreffende persoon niet (meer) namens en ten behoeve van uw (wijk)gemeente werken / inzien in FRIS

Rollen / autorisaties controleren

Met behulp van de knop Controleren kunt u een controle uitoefenen of alle vereiste rollen en combinaties van rollen juist zijn ingevoerd.