Toezegging overzetten naar partner

Inleiding

Bij het overlijden van een deelnemer aan een fonds (zichtbaar aan het veld Status in het deelnemeroverzicht) kan de bestaande toezegging worden overgezet naar de partner. Onder partner wordt verstaan de partner van een in LRP geregistreerd huwelijk of geregistreerde partnerschap.

Bij het overzetten worden de volgende voorwaarden gecontroleerd:

 • partner is ingeschreven bij dezelfde gemeente als de overleden deelnemer;
 • partner heeft geen eigen toezegging voor het betreffende fonds/actiejaar;
 • partner heeft bij de financiële gegevens geen vinkjes staan bij de velden Niet in staat bij te dragen of Wil nooit bijdragen;
 • partner heeft bij de financiële gegevens geen uitsluiting voor dit specifieke fonds;
 • partner heeft bij de algemene gegevens geen vinkjes staan bij Wenst geen contact of Geen contact mogelijk.

Bij het overzetten van de toezegging worden:

 • de toezeggingen van alle niet gearchiveerde actiejaren 'overgeheveld' naar de partner;
 • de ontvangsten bij het huidig actiejaar van de toezegging 'overgeheveld' naar de partner.

Toezegging overzetten naar partner

 • Open menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar

 • Klik op het tabblad Deelnemers en zoek de overleden deelnemer (met behulp van het zoekveld Status: Overleden)

  Fonds - actiejaar - overzicht deelnemers met zoekvelden

  Fonds - actiejaar - overzicht deelnemers met zoekvelden
  1
 • Open de toezegging van de overleden deelnemer

  Toezegging bewerken (overleden deelnemer)

  Toezegging bewerken (overleden deelnemer)
  1
 • Klik op Zet de toezegging over naar de partner om de toezegging, inclusief ontvangsten van het huidige actiejaar, over te zetten naar de voormalig partner van de overleden deelnemer.

 • Na het overzetten toont LRP een verslag van het overzetten, pas zonodig het toegezegd bedrag, de termijnen, de bankrekening en/of de manier van betalen aan.