Ambten en functies opvoeren

  • Ga naar Ledenadministratie > Gemeenteoverzicht > tabblad Ambten & functies

Gemeenteoverzicht - Ambten & functies

Gemeenteoverzicht - Ambten & functies
  • Klik op de knop Nieuw om een nieuw ambt / kerkelijke functie op te voeren.

Ambt / kerkelijke functie opvoeren

Ambt / kerkelijke functie opvoeren
1
2
3
4
5
6
7