Lopende overschrijvingen

U kunt uw lopende overschrijving(en) inzien in het menu Leden > Lopende overschrijvingen > Verzonden verzoeken > Vertrekkende leden

Lopende overschrijvingen

Lopende overschrijvingen

Als de ledenadministrateur (LA) van de ontvangende gemeente uw verzoek heeft behandeld dan verdwijnt dit verzoek uit deze lijst in vindt u deze terug in het overzicht Gesloten overschrijvingen.
Als de ontvangende gemeente uw verzoek heeft geweigerd dan wordt de betreffende geregistreerde niet overgeschreven.

Als de LA van de ontvangende gemeente niet binnen 35 dagen actie onderneemt op uw verzoek dan zal dit verzoek automatisch gehonoreerd worden.
Dit geldt ook voor gemeenten die geen gebruik maken van LRP.

  • Geregistreerden waarvoor nog/al een overschrijving loopt kunnen niet (nogmaals) overgeschreven worden.
  • Tussentijdse wijzigingen in het geregistreerdedossier, mutaties vanuit Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) of tussentijdse uitschrijving kunnen tot gevolg hebben dat de overschrijving niet wordt uitgevoerd.