Digitale toezegging

Naast de 'traditionele' manier van het genereren van toezeggingsbrieven, het bezorgen en ophalen ervan en de handmatige verwerking ervan in LRP is het ook mogelijk gebruik te maken van de digitale methode, waarbij gemeenteleden per e-mail worden uitgenodigd een toezegging te doen.
In deze e-mail staat een link naar een online pagina waarop de toezegging kan worden ingevuld. Vanuit deze pagina wordt de toezegging automatisch en zonder verdere tussenkomst rechtstreeks in LRP verwerkt.

Deze methode van toezeggen is veilig, snel en efficiënt.

 • Om geregistreerden per e-mail uit te nodigen gebruikt u subselecties .

 • Digitale uitnodigingen bevinden zich in het actiejaar onder tabblad Uitnodigingen > E-mail.

  Fonds - actiejaar - uitnodigingen - e-mail

  Fonds - actiejaar - uitnodigingen - e-mail
 • Een totaaloverzicht van door LRP ontvangen goedgekeurde en afgekeurde digitale toezeggingen staat onder menu Bijdragenadministratie > SKG/iDEAL

  Totaaloverzicht digitale toezeggingen

  Totaaloverzicht digitale toezeggingen
 • In het actiejaar van het fonds kunt u de Deelnemers met digitale toezegging filteren met behulp van de zoekvelden.

  Actiejaar overzicht digitale toezeggingen

  Actiejaar overzicht digitale toezeggingen
 • In de toezegging staat achter het veld ingevoerd de datum en de wijze (digitaal / handmatig)

  Toezegging - digitale toezegging

  Toezegging - digitale toezegging