Fondstypen

LRP kent drie fondstypen:

 • Fonds herhaaldelijk (incasseren) vrij bedrag
  Het fondstype herhaaldelijk incasseren o.b.v. vrij bedrag wordt vooral gebruikt voor Kerkbalans.
  Met dit fonds kunt u maandelijks een betalingsverzoek doen.
  U kunt voor dit fonds herinneren
 • Fonds eenmalig vrij bedrag
  Met dit fonds kunt u eenmalig per actiejaar een betalingsverzoek zonder bedrag doen.
  Dit fondstype wordt gebruikt voor eindejaarscollecte, paascollecte, diaconale najaarsactie, ZWO-bijdrage, eenmalige actie op wijkniveau.
  Op basis van dit fondstype is het niet mogelijk om te incasseren
  U kunt voor dit fonds herinneren
 • Fonds eenmalig (incasseren) vast bedrag
  Met dit fonds kunt u eenmalig per actiejaar een betalingsverzoek voor een vast bedrag doen.
  Dit fondstype wordt vooral gebruikt voor Solidariteitskas of een kerkblad / abonnement.
  Op basis van dit fondstype is het mogelijk om te incasseren
  U kunt voor dit fonds herinneren

Zie dit artikel in de de kennisbank voor nog meer toepassingen van dit fondstype

Het is niet mogelijk om van een bestaand fonds met deelnemers het type te wijzigen