Fondstypen

LRP kent drie fondstypen:

 • Fonds herhaaldelijk incasseren vrij bedrag
  Het fondstype herhaaldelijk incasseren o.b.v. vrij bedrag wordt vooral gebruikt voor Kerkbalans.
  Met dit fonds kunt u maandelijks een betalingsverzoek doen.
 • Fonds eenmalig incasseren vrij bedrag
  Het fondstype eenmalig incasseren o.b.v. vrij bedrag wordt gebruikt voor eindejaarscollecte, paascollecte, diaconale najaarsactie, ZWO-bijdrage, eenmalige actie op wijkniveau.
  Met dit fonds kunt u eenmalig per actiejaar een betalingsverzoek zonder bedrag doen.
  Op basis van dit fondstype is het niet mogelijk om te incasseren of te herinneren.
  Een specifiek toepassing van dit fondstype is het verjaardagsfonds.
 • Fonds eenmalig vast bedrag
  Het fondstype eenmalig vast bedrag wordt vooral gebruikt voor Solidariteitskas of een kerkblad / abonnement.
  Met dit fonds kunt u eenmalig per actiejaar een betalingsverzoek voor een vast bedrag doen.

Zie dit artikel in de de kennisnbank voor nog meer toepassingen van dit fondstype

Het is niet mogelijk om van een bestaand fonds met deelnemers het type te wijzigen