Gebruikers en licenties

Inleiding

De lokaal beheerder (LB) maakt gebruikers aan en kent aan de gebruikers een rol toe met als autorisatie-niveau de (hele) gemeente, een (of meerdere) wijkgemeente(n) en een (of meerdere) secties.
Daarbij koppelt de lokaal beheerder een licentie aan de gebruiker.

Zie verder pagina Gebruikers en licenties voor een verdere toelichting.

Inhoud