Gebruikers

Inleiding

De lokaal beheerder (LB) maakt gebruikers aan en kent aan de gebruikers een rol toe met als autorisatie-niveau de (hele) gemeente, een (of meerdere) wijkgemeente(n) en een (of meerdere) secties.
Tevens koppelt de lokaal beheerder een sleutel (digipass of toegangscode voor de LRP-login app) aan de gebruiker.

Verlies en diefstal

Bij verlies of diefstal van de sleutel of mobiele telefoon met LRP login-app zal de sleutel/toegangscode geblokkeerd moeten worden voor verder gebruik.
Deze handelingen kunnen alleen door de dienstenorganisatie (DO) worden gedaan. Neem hierover zo snel mogelijk contact op.

Inhoud