Kerkelijk register

In het menu Extra => Kerkelijk register staat het (landelijke) kerkelijk register.

Voor het raadplegen van het kerkelijk register verwijzen we u graag naar de handleiding voor de Ledenadministrateur, hoofdstuk Kerkelijk register