Inloggen

Inloggen

 • Open uw browser (bij voorkeur Firefox, Chrome) en ga naar lrp.pkn.nl

  Login

 • uw naam is het e-mailadres dat u aan uw lokaal beheerder hebt doorgegeven

 • het wachtwoord heeft u van uw lokaal beheerder ontvangen (schriftelijk, mondeling of automatisch vanuit LRP via een e-mail).

  Zowel de naam als het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig

 • de sleutelcode is de numerieke code die de LRP inlog app toont, of de code die de authenticatiesleutel in het venster toont

  LRP inlog app

  Sleutel

 • Klik in het inlogscherm op de knop Login.

Het startscherm van LRP opent (als dit niet goed opent ververs dan het scherm met functietoets F5).

Wachtwoord wijzigen

U kunt uw wachtwoord zelf wijzigen.

 • Ga naar Beheer > Mijn gegevens > Naam / wachtwoord, vul een nieuw wachtwoord in en bewaar de gewijzigde gegevens.

 • Als u niet meer kunt inloggen in LRP neem dan contact op met uw lokaal beheerder.
  Deze kan een nieuw wachtwoord voor u instellen. (Door u opgegeven of door LRP automatisch naar uw e-mailadres gezonden).

Problemen bij inloggen

Het kan zijn dat het inloggen in LRP niet lukt, dit kan verschillende oorzaken hebben.

Onjuiste combinatie naam, wachtwoord en sleutelcode

Controleer eerst dat u de juiste sleutel / licentie gebruikt om in te loggen!

Controleer bij het inloggen dat de url van LRP in de adresbalk juist is: https://lrp.pkn.nl
(er mag niet iets anders staan zoals https://lrp.pkn.nl/login_u.html of iets dergelijks, dan dient u opnieuw 'lrp.pkn.nl' in te typen!)

Cache browser

Hoewel LRP geen bestanden achterlaat in de cache van uw browser kan het legen van de cache soms wél inlogproblemen verhelpen.

Zie hiervoor dit artikel in de kennisbank van lrp-netwerk .

Lukt het inloggen nog niet, neem dan contact op met uw lokaal beheerder.