Overzicht overledenen

In het menu onder Overzichten > Overledenen ziet u in één overzicht alle overleden geregistreerden die binnen uw autorisatie vallen en die voldoen aan de criteria in het blokje tijdelijke instellingen.

Overzicht overledenen

Overzicht overledenen

Uit dit overzicht worden de personen gefilterd die vóór het overlijden al waren vertrokken of uitgeschreven.
U kunt de overledenen over een periode van maximaal 1 jaar opvragen.
De tijdelijke instellingen worden niet bewaard.