Geregistreerden

 • Open het overzicht geregistreerden:

  • Leden > Geregistreerden
  • Gemeente > Leden > Geregistreerden
   Bij meerdere wijkgemeenten, selecteer eerst de juiste wijkgemeente
 • Selecteer of zoek de juiste persoon en open het geregistreerdedossier met de knop Bewerken

  Geregistreerdedossier

  Geregistreerdedossier

Voor de bijdragenadministrateur (BA) is in het geregistreerdedossier met name het tabblad Financieel van belang.

Financiële blokkades

Geregistreerden kunnen te kennen geven niet te kunnen, of niet te willen bijdragen.

Dit wordt geregistreerd door in het geregistreerdedossier een vinkje te plaatsen in de velden Niet in staat bij te dragen en/of Wil nooit bijdragen.

Financiële blokkades

Financiële blokkades
 1. Is één van deze twee velden of beide velden aangevinkt dan wordt de geregistreerde geen deelnemer gemaakt bij het Genereren toezeggingen voor de hele selectie.

 2. Is één van deze twee velden of beide velden aangevinkt dan krijgt de geregistreerde geen brief/e-mail, ook al voldoet de geregistreerde aan de criteria van de selectie die bij het fonds wordt gebruikt.

Het is belangrijk om ook in de selectie(s) van het fonds in de criteria op te geven om geregistreerden met deze vinkjes uit te sluiten!

Bankrekeningen

Bankrekeningen

Bankrekeningen

Hier registreert u de bankrekening (IBAN) van de geregistreerde.

 • Bij meerdere bankrekeningen kun u aangeven welke de standaard bankrekening is. Deze zal door LRP bij voorkeur worden gebruikt.

 • U kunt alleen een bankrekening daadwerkelijk verwijderen uit LRP als deze de afgelopen jaren niet meer gebruikt is. Anders kunt u de bankrekening alleen blokkeren voor gebruik (en is hij terug te vinden onder 'Alle bankrekeningen')

Uitsluiting voor fonds

Geregistreerden kunnen te kennen geven niet aan een specifiek fonds deel te willen nemen.
U kunt dit registreren in het geregistreerdedossier onder het tabblad Financieel > Uitsluitingen.

Financieel - uitlsuitingen

Financieel - uitlsuitingen

LRP zal voor de geregistreerde geen brief/e-mail aanmaken voor het fonds(en) die in dit overzicht staan vermeld, ook al voldoet de geregistreerde aan de criteria van de selectie die bij het fonds wordt gebruikt.

Deelnames

Financieel - deelnames

Financieel - deelnames

In dit overzicht staan de toezeggingen (voor meerdere jaren) van de geregistreerde voor de fondsen waar u als bijdragenadministrateur voor geautoriseerd bent.
Vanuit dit overzicht kunt direct de deelname (toezegging) aanpassen.

Ontvangsten / storneringen

Financieel - ontvangsten/storneringen

Financieel - ontvangsten/storneringen

In dit overzicht staan de ontvangsten en storneringen (voor meerdere jaren) van de geregistreerde voor de fondsen waar u als bijdragenadministrateur voor geautoriseerd bent.
Vanuit dit overzicht kunt direct naar het boekstuk waarin deze ontvangst is vastgelegd.