Groepen (lokaal beheerder)

Als een LRP-gebruiker uit LRP wordt verwijderd dan blijven zijn/haar groepen 'achter' zonder eigenaar.

De LB kan deze groepen:

 • toekennen aan een andere gebruiker
 • weer zichtbaar en schrijfbaar maken voor andere LRP-gebruikers,
 • de groep verwijderen.

Daarnaast kan de lokaal beheerder een groep ook (niet) favoriet maken

Groep toekennen aan andere gebruiker

Deze functie werkt alleen als de eigenaar van de groep niet meer als gebruiker in LRP bekend is.

 • Open Extra > Groepen

 • Selecteer de groep die u wilt toekennen aan een andere gebruiker en klik op Wijzig eigenaar.

Groep zichtbaar, schrijfbaar maken

Bij het zichtbaar/schrijfbaar maken wordt de groep zichtbaar/schrijfbaar voor alle LRP-gebruikers die rechten hebben tot deze groep.
De LB kan niet zien welke geregistreerden voorkomen in de groep.

 • Open Extra > Groepen

 • Selecteer de groep die zichtbaar / schrijfbaar / favoriet gemaakt moet worden en klik op respectievelijk Maak groep zichtbaar of Maak groep wijzigbaar.

Groep verwijderen

 • Open Extra > Groepen

 • Selecteer de groep die u wilt verwijderen

het verwijderen van een groep kan elders in LRP gevolgen hebben!!
In kolom Omschrijving staat voor welk doel deze gemaakt is en waar de groep gebruikt wordt.
De velden Datum gemaakt en Datum gewijzigd geven een indicatie hoe actueel de groep is.

Groep favoriet maken

 • Open Extra > Groepen

 • Selecteer de groep die favoriet gemaakt moet worden en klik op Wissel groep favoriet.