Groepen (lokaal beheerder)

Als een LRP-gebruiker uit LRP wordt verwijderd dan blijven zijn/haar groepen 'achter' zonder eigenaar. De LB kan deze groepen weer zichtbaar en schrijfbaar maken voor andere LRP-gebruikers, of de groep verwijderen.

Bij het zichtbaar/schrijfbaar maken wordt de groep zichtbaar/schrijfbaar voor alle LRP-gebruikers die rechten hebben tot deze groep.
De LB kan niet zien welke geregistreerden voorkomen in de groep.

  • Open Extra > Groepen

  • Selecteer de groep die zichtbaar / schrijfbaar gemaakt moet worden en klik op respectievelijk Maak groep zichtbaar of Maak groep wijzigbaar.

  • Klik Verwijderen om de geselecteerde groep te verwijderen.

    het verwijderen van een groep kan elders in LRP gevolgen hebben!!
    In kolom Omschrijving staat voor welk doel deze gemaakt is en waar de groep gebruikt wordt.
    De velden Datum gemaakt en Datum gewijzigd geven een indicatie hoe actueel de groep is.