Overige contacten

Maak uw keuze

Inleiding

Overige contacten worden in LRP vastgelegd indien sprake is van een buitenkerkelijke relatie met de gemeente. Dit kunnen organisaties, leveranciers en andere personen zijn waarvan de gegevens beschikbaar moeten zijn.

Wanneer 'Overig contact'

Om de diverse doelgroepen in uw gemeente zo zuiver mogelijk te kunnen onderscheiden, is het belangrijk om een goede afweging te maken: registreren in LRP als Vriend of als Overig contact.

De kerkordelijke definitie van Vriend kan helpen bij het maken van de juiste keuze:

vrienden zijn 'degenen die 'blijk geven van verbondenheid* met de gemeente' en op hun verzoek als zodanig zijn opgenomen [in de registratie van uw (wijk)gemeente]. (Ord. 2-1)

* De kerkenraad bepaalt de praktische invulling van het 'blijk geven van verbondenheid': deelname aan bepaalde kerkelijke kringen of activiteiten, het met enige regelmaat bezoeken van de eredienst, etc.

Als iemand buiten de door de kerkenraad ingevulde definitie van Vriend valt, dan is er sprake van een overig contact.
Dit geldt ook in bij niet-natuurlijke personen, zoals de leeszaal / bibliotheek, een tehuis of verzorgingstehuis, de RK-parochie, de huisartsenpost, een leverancier, etc.

We adviseren ook om kerkblad-abonnees die buiten de grenzen van uw gemeente wonen, die geen voorkeurlid zijn, en waarvan het enige contact met uw gemeente het kerkblad is, te registreren als 'Overig contact'.

Een overig contact kan in een groep en daarmee in een selectie worden gebruikt.
Een overige contact kan deelnemen in een fonds of abonnee zijn en kan daarmee ook worden afgedrukt op een looplijst die is gebaseerd op een fonds.
Een overig contact kan worden vastgelegd bij een gemeente of wijkgemeente.