Locaties

  • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Locaties

Onder dit tabblad staan de locaties van de gemeente:

  • Kerkgebouw: alleen de gebouwen waar de eredienst wordt gehouden
  • Overige gebouwen en zalen: bijvoorbeeld wijkgebouwen, kerkelijke centra, zalencentra, etc.

Locaties

Locaties

Locaties bij wijkgemeenten

Als uw gemeente geen wijkgemeente(n) heeft, dan ziet u in LRP toch één wijkgemeente. Dit is een 'pseudo'-wijkgemeente.

Als uw gemeente geen wijkgemeente(n) heeft, registreer dan uw locaties bij de gemeente, en niet bij de 'pseudo'-wijkgemeente.

Als u bij uw gemeente geen locatie heeft vastgelegd, maar bij uw 'pseudo'-wijkgemeente wél een locatie heeft vastgelegd, dan kunt u deze locatie met de knop Verplaatsen naar gemeenteniveau verplaatsen naar uw gemeente.

Zichtbaarheid

Voor de zichtbaarheid gelden de volgende regels:

  • Een locatie die bij een wijkgemeente is vastgelegd wordt ook in het gemeente-overzicht van de locaties getoond.
  • Een locatie die bij een gemeente is vastgelegd wordt niet in het wijkgemeente-overzicht van locaties getoond.

Het is ongewenst om gebouwen dubbel op te voeren (ook niet bij een wijkgemeente en tegelijk apart bij de gemeente)