Ongeldige pastorale eenheid herstellen of verwijderen

\subsubsection{Ongeldige PE herstellen of verwijderen} \label{sec:ongeldige_pe} \index{Pastorale eenheid!ongeldige PE} \index{Pastorale eenheid!ongeldige PE!herstellen of verwijderen}

\begin{leftbar} Ten gevolge van verandering van persoonlijke omstandigheden kan het voorkomen dat de samenstelling van of een onderlinge relatie binnen een \ac{PE} verandert waardoor een `ongeldige' \ac{PE} ontstaat.

Een \ac{PE} kan `ongeldig' zijn omdat: \begin{itemize} \item er geen PE hoofd aanwezig is; \item meerdere PE hoofden aanwezig zijn; \item de \ac{PE} leeg is; \item de \ac{PE} uit alleen meegeregistreerden bestaat; \item meerdere partners aanwezig zijn. \end{itemize}

Een ongeldige \ac{PE} moet worden gecorrigeerd of verwijderd. \end{leftbar}

\begin{enumerate} \item Open item \textit{Pastorale eenheden} in het menu \textit{Ledenadministratie}.

~ \\
\begin{minipage}{130mm}
\includegraphics[width=130mm]{../pictures/COMMON_LA75.png}
\captionof{figure}{Pastorale eenheden overzicht}
\end{minipage}
~ \\

\item Op tabblad \textit{Actief} en \textit{Historisch} zijn ongeldige PE's herkenbaar aan een rood kruis \includegraphics[scale=0.5]{../PICTURES/icnClose.png} in de kolom \textit{Geldigheid}.\\
Deze ongeldige PE's zijn te bewerken of kunnen worden verwijderd door de betreffende \ac{PE} te selecteren en te klikken op de knop \textit{Bewerken} respectievelijk \textit{Verwijderen}.

\end{enumerate}

\begin{itemize} \item [\leftpointright] Het kan voorkomen dat een \ac{PE} niet kan worden verwijderd zonder dat de reden hiervan duidelijk is. De oorzaak hiervan kan zijn gelegen in het feit dat bij de betreffende \ac{PE} één of meerdere persoonlijke notities zijn vastgelegd welke alleen zichtbaar zijn voor de medewerker die deze persoonlijke notities heeft vastgelegd. \end{itemize}

\newpage