Huwelijk / geregistreerd partnerschap

In deze procedure wordt geen onderscheid gemaakt tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Daar waar 'huwelijk' staat geschreven kan ook 'geregistreerd partnerschap' worden gelezen.

Als voor de geregistreerde geen SILA-bezwaar is vastgelegd dan zal een verbintenis vanuit de BRP via SILA automatisch in LRP worden geregistreerd. Hiervan wordt melding gedaan in het overzicht van meldingen in het startscherm van LRP.
Vanwege strenge privacy-richtlijnen worden echter niet altijd alle benodigde gegevens door het BRP / SILA aangeboden om in LRP een juiste mutatie te kunnen doorvoeren. In dat geval wordt hiervan melding gemaakt in de meldingen op het startscherm van LRP, met het verzoek om zelf de juiste mutatie door te voeren.

Registratie huwelijk / partnerschap

 • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente, selecteer de juiste persoon en klik op Bewerken)

  Geregistreerdedossier - Burgerlijke

  Geregistreerdedossier - Burgerlijke gegevens
 • Klik op de knop (Wijzig burgerlijke staat) achter het veld Burgerlijke staat

 • Als er al een verbintenis is van het type 'Onbekend' (zie tabblad Geschiedenis > Verbintenissen), dan vraagt LRP om deze 'onbekende' verbintenis aan te passen naar 'Huwelijk' of 'Geregistreerde partnerschap'.
  Als er geen verbintenis van het type onbekend, kies dan Registreer huwelijk.

Registreer huwelijk

Registreer huwelijk
 • Als de partner niet geregistreerd wenst te worden in LRP vink dan het vakje Partner gegevens ontbreken/onbekend aan

 • Als de partner in LRP is geregistreerd zoek deze dan binnen of buiten de wijkgemeente.
  Voor het zoeken buiten de wijkgemeente zijn ten minste de (achter)naam, huisnummer, woonplaats en geboortedatum en postcode of de straat verplicht. Zie ook Kerkelijk register.
  Komt de partner niet voor in het resultaat van de zoekactie dan moet de partner eerst worden geregistreerd of vink aan dat de gevevens van de partner ontbreken/onbekend zijn.

 • Vul de Huwelijksdatum en, bij Kerkelijke inzegening, de overige velden.
  De kerkelijke inzegening is 'Protestants' indien de inzegening van het huwelijk in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland heeft plaatsgevonden.
  Als de kerkelijke inzegening buiten de 'eigen' wijkgemeente heeft plaatsgevonden selecteer dan de juiste wijkgemeente.

Door het registreren van het huwelijk staat in het tabblad Pastorale eenheid (PE) de persoon van waaruit het huwelijk is geregistreerd als PE-hoofd en de toegevoegde partner als partner in de PE geregistreerd.
LRP heeft de volgende uitgevoerd:

 • eerst gecontroleerd of beide partners al tot dezelfde PE behoren. Als dit zo is dan wordt geen nieuwe PE aangemaakt;

 • gecontroleerd of een van beide partners al PE-hoofd is.

  • zo ja, dan wordt de partner toegevoegd;
  • zo niet dan wordt een nieuwe PE gemaakt waarvan de persoon van waaruit het huwelijk is geregistreerd PE-hoofd wordt en de partner als partner aan de nieuwe PE wordt toegevoegd.

  Let op: de afzonderlijke PE's waarin de betreffende personen zich eerder bevonden blijven bestaan!

  Bepaal aan de hand van de ontstane situatie welke PE('s) gehandhaafd moeten blijven en welke overbodige PE's kunnen worden verwijderd. Kijk hier voor meer informatie

 • Bewaar de registratie

In het tabblad Geschiedenis staat het huwelijk (en eventuele eerder verbintenissen) geregistreerd onder tabblad Verbintenissen.

In het tabblad Burgerlijke gegevens is het veld Achternaam partner nu gevuld met de achternaam van de partner waarmee het huwelijk geregistreerd is.
Selecteer in het veld Naamgebruik hoe de partner aangeschreven wil worden.

Afhankelijk van wat door de lokaal beheerder bij de signaleringen van de wijkgemeente staat ingesteld wordt het zojuist geregistreerde huwelijk bij de meldingen getoond van de opgegeven LRP-gebruikers.

Registratie huwelijk / partnerschap ongedaan maken

Een onterecht geregistreerd huwelijk / partnerschap kan vanuit het geregistreerdedossier worden gecorrigeerd.

Deze functie is niet bedoeld voor het registreren van een echtscheiding.

 • Klik op de knop (Wijzig burgerlijke staat) achter het veld Burgerlijke staat

 • Selecteer onder het kopje Ongedaan maken uit de lijst de actie 'Huwelijk' (of Partnerschap) en klik op Maak ongedaan.

  Registratie huwelijk / partnerschap ongedaan maken

  Registratie huwelijk / partnerschap ongedaan maken

  controleer na deze actie de samenstelling van de pastorale eenheid en de aanschrijfnaam van de betreffende personen

Corrigeren type verbintenis 'onbekend'

Om diverse redenen kan het zijn dat het type van de verbintenis (huwelijk/geregistreerd partnerschap) voor LRP 'Onbekend' is.

Mocht deze informatie wél bekend zijn dan kunt u het type verbintenis aanpassen in het Geregistreerdedossier > Geschiedenis > Verbintenissen met de knop Wijzig verbintenis onbekend.

Wijzig verbintenis onbekend

Wijzig verbintenis onbekend

Corrigeren meerdere registraties van een verbintenis

Het kan voorkomen dat bij een geregistreerde meerdere regels voorkomen die betrekking hebben op één en dezelfde verbintenis.
U kunt de overbodige of ongewenste regels als volgt verwijderen

 • klik op achter burgerlijke staat
 • selecteer onder kopje De ongedaan te maken actie
 • selecteer uit de lijst de ongedaan te maken actie: huwelijk / geregistreerde partnerschap
 • selecteer de te verwijderen dubbele/onvolledige regel

ongedaan-maken-dubbele-verbintenis

ongedaan-maken-dubbele-verbintenis

Let op:

 • Deze functie is alleen bedoeld voor het corrigeren van overbodige en/of onjuiste dubbele registraties van verbintenissen.
 • Deze functie is niet bedoeld voor het registreren van echtscheidingen / beëindiging van geregistreerd partnerschap.