Subselecties

Inleiding

Het is in LRP mogelijk om een deelverzameling geregistreerden in een fonds aan een bepaalde output te koppelen.

Dit wil zeggen dat het mogelijk is om voor een bepaalde doelgroep in een fonds een bepaalde brief/e-mail te genereren.

Deze functionaliteit wordt uitsluitend gebruikt in fondsen voor het gelijktijdig aanschrijven van verschillende 'doelgroepen' of voor het differentiëren tussen brieven en e-mail(s).

Specifiek met het oog op de toepassing in een fonds kan gekozen worden voor een onderverdeling op basis van:

 • leeftijd
 • geefgedrag in een fonds/actiejaar
 • geefgedrag en leeftijd

Daarnaast is ook verdeling mogelijk volgens:

 • geregistreerden die sinds een bepaalde datum nieuw zijn ingekomen in uw (wijk)gemeente
 • geregistreerden die over een e-mailadres beschikken
 • geregistreerden die in (een) groep(en) voorkomen

Volgorde verwerking subselecties

In de fondsen is de verwerking van de (sub)selecties als volgt:

 1. de eerste subselectie (indien aanwezig)
 2. de tweede subselectie (indien aanwezig)
 3. de volgende subselectie(s) (indien aanwezig)
 4. de hoofdselectie (zoals vastgelegd in het actiejaar)

De subselecties worden dus uitgevoerd in volgorde waarin ze getoond worden in het fonds waaraan ze gekoppeld zijn.
De geregistreerden die bij de eerste subselectie zijn verwerkt, worden in de volgende subselecties en de hoofdselectie niet nóg een keer verwerkt.
Dit geldt ook voor de daaropvolgende subselectie en de eropvolgende selectie(s) en de hoofdselectie.

Dit is van belang bij elkaar overlappende subselecties.
Bijvoorbeeld: 'gulle gevers' en 'jongeren'. Als een persoon aan beide criteria voldoet ('jongere' én 'gulle gever') dan is de volgorde van de subselecties in het fonds bepalend voor welke toezeggingsbrief deze jongere krijgt: een brief als 'gulle gever', of een brief als 'jongere'.

Zie voor een demonstratie dit instructiefilmpje.

Onderverdeling

Onderverdeling naar leeftijd

Scenario
U wilt uw deelnemers benaderen met drie verschillende brieven, per leeftijdscategorie een aparte brief.
Daarvoor maakt u in uw selectie 3 subselecties:

 • 'jonge' geregistreerden
 • 'oudere' geregistreerden, en de
 • geregistreerden buiten deze leeftijdcategorieën

Schematisch:

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met subselecties gebaseerd op leeftijd
 • stellen we de leeftijdgrenzen in
 • genereren we de subselecties
 • genereren en bekijken we het resultaat van twee subselecties

Onderverdeling naar geefgedrag

Scenario
U wilt bepaalde groepen (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen.
Het gaat om deelnemers die in een bepaald actiejaar voor een bepaald bedrag (ontvangen) hebben deelgenomen aan een specifiek fonds.
Daarvoor maakt u in uw (hoofd)selectie 1 subselectie waarin u deze 'gulle gevers' selecteert.

Schematisch:

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met een subselecties gebaseerd op geefgedrag
 • stellen we het minimumbedrag ontvangen in
 • genereren we de subselectie
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselectie

Onderverdeling naar geefgedrag en apart extra subselectie met jongeren

Scenario
U wilt (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen:

 • deelnemers die in een bepaald actiejaar voor een bepaald bedrag (ontvangen) hebben deelgenomen aan een specifiek fonds
 • los van een fonds/actiejaar een aparte subselectie met jongeren (gebaseerd op leeftijd)

Daarvoor maakt u in uw selectie 2 subselecties, waarin u deze 'gulle gevers' en de jongeren selecteert.

Schematisch:

In bovenstaande schematische weergave komt 1 persoon voor in beide subselecties!
In het fonds kunt u - door middel van de volgorde van de subselecties - bepalen of deze persoon als 'gulle gever' of als jongere wordt behandeld.

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met een subselecties gebaseerd op geefgedrag
 • stellen we het minimumbedrag ontvangen in
 • selecteren we een extra subselectie gebaseerd op leeftijd (jongeren)
 • genereren we de subselecties
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselecties

Klik hier voor een instructiefilmpje hoe een selectie met subselecties te koppelen in een fonds van het type kerkbalans.

Geefgedrag en leeftijd

Volgt

Extra - nieuw ingekomen

De nieuw ingekomen gemeenteleden apart

Scenario
U wilt de gemeenteleden die vanaf een bepaalde datum in uw gemeente nieuw zijn ingekomen met een aparte brief benaderen. Daarvoor maakt u in uw selectie 1 subselectie: nieuw ingekomen

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met een subselectie nieuw ingekomen
 • stellen we de datum van nieuw ingekomen in
 • genereren we de subselectie
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselectie

De nieuw ingekomen gemeenteleden apart en de jongeren apart

Scenario
U wilt bepaalde groepen (potentiële) deelnemers met een aparte brief benaderen.
Het gaat daarbij om gemeenteleden die vanaf een bepaalde datum in uw gemeente nieuw zijn ingekomen en apart de jongeren.

Schematisch:

In onderstaand instructiefilmpje :

 • maken we een selectie met twee subselecties
 • één subselectie gebaseerd op leeftijd voor de jongeren
 • stellen we de leeftijdgrens in voor de jongeren
 • één subselectie met nieuw ingekomen gemeenteleden
 • stellen we de datum van nieuw ingekomen in
 • genereren en bekijken we het resultaat van de subselecties

Instructiefilmpje volgt...

Extra - e-mailadres

Volgt

Extra - groepen

Volgt

Maak subselecties

Volgt