Subselecties

Inleiding

Het is in LRP mogelijk om een deelverzameling geregistreerden in een fonds aan een bepaalde output te koppelen.

Dit wil zeggen dat het mogelijk is om voor een bepaalde doelgroep in een fonds een bepaalde brief/e-mail te genereren.

Deze functionaliteit wordt uitsluitend gebruikt in fondsen voor het gelijktijdig aanschrijven van verschillende 'doelgroepen' of voor het differentiëren tussen brieven en e-mail(s).

Specifiek met het oog op de toepassing in een fonds kan gekozen worden voor een onderverdeling op basis van:

  • leeftijd
  • geefgedrag in een fonds/actiejaar
  • geefgedrag en leeftijd

Daarnaast is ook verdeling mogelijk volgens:

  • geregistreerden die sinds een bepaalde datum nieuw zijn ingekomen in uw (wijk)gemeente
  • geregistreerden die over een e-mailadres beschikken
  • geregistreerden die in (een) groep(en) voorkomen

Maak uw keuze