Deelnemers

Toezeggingen

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Deelnemers > Deelnemers

  Fonds - deelnemers - deelnemers

  Fonds - deelnemers - deelnemers

Met behulp van de knop Selectie collectief deelnemer maken start u een wizard die u helpt om voor alle personen in het selectieresultaat in één keer ene toezegging te maken.
Hierbij kunt u aangeven welke gegevens wel of niet uit voorgaande jaren moeten worden overgenomen, en andere instellingen fondsinstellingen.

Met de knop Toon zoekveld krijgt u uitgebreide mogelijkheden om deelnemers te zoeken:

Herbepalen status deelnemers

Bij de deelnemers is de inschrijfstatus opgeslagen. Dit was de status ten tijde van de invoer van de toezegging of ten tijde van de laatste keer dat ze zijn bijgewerkt.
Deze inschrijfstatus van een deelnemer kan dus afwijken ten opzichte van de actuele inschrijfstatus van de geregistreerde.

Met de knop Herbepaal status deelnemers kunt u van alle deelnemers de inschrijfstatus bijwerken.

Onvolledige toezeggingen

In dit overzicht staan toezeggingen die niet correct of volledig bewaard zijn.
Graag de 'onvolledige toezeggingen' in dit overzicht verwijderen en onder tabblad Toezeggingen opnieuw invoeren.

Fonds - deelnemers - onvolledige toezeggingen

Fonds - deelnemers - onvolledige toezeggingen

Termijnen

Dit tabblad wordt alleen getoond voor fondsen van het type herhaaldelijk vrij bedrag (kerkbalans)

Bij het invoeren van een toezegging kunt u één of meerdere termijnen aanvinken. Deze termijnen staan in dit overzicht.
Termijnen kunnen al of niet Geactiveerd zijn. Activeren gebeurt bij het (maandelijks) aanmaken van betaalverzoeken.
Nadat een termijn is geactiveerd zal LRP proberen om een ontvangst aan de (oudste) nog niet voldane geactiveerde termijn te koppelen.
Vanuit de termijn kunt u de betreffende toezegging openen.

Fonds - deelnemers - termijnen

Fonds - deelnemers - termijnen

Zie ook Deelnemers bij de 'uit te voeren acties' binnen fondsen.

Gearchiveerde actiejaren

LRP bevat historische financiële gegevens in de vorm van 'voorgaande actiejaren'.
De 4 meest recente actiejaren bevatten alle financiële gegevens, waaronder een overzicht van de deelnemers.
Actiejaren ouder dan 4 jaar zijn door LRP gearchiveerd en bevatten alleen nog deelnemers (en ontvangsten). U kunt de deelnemers in dit overzicht exporteren / downloaden voor verdere verwerking in historische overzichten.

Fonds - deelnemers - gearchiveerd actiejaar

Fonds - deelnemers - gearchiveerd actiejaar

Bewaren en verwerken van deze historische gegevens valt onder de AVG-richtlijn:

AVG-richtlijn voor gegevens die uit LRP worden geëxporteerd:

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het verdere gebruik van de gegevens. De privacy-wetgeving is op dit punt streng; zorg ervoor dat:

 1. u weet welke gegevens u exporteert,
 2. u deze gegevens alleen aan bevoegde personen ter beschikking stelt,
 3. er een gerechtvaardigd belang is, deze gegevens buiten LRP te gebruiken,
 4. de gegevens goed beveiligd blijven,
 5. u weet wat u moet doen als de gegevens kwijtraken (datalek),
 6. er een verwerkersovereenkomst is, als u de gegevens laat verwerken door een bedrijf.
 7. u afspraken maakt over het verwijderen van de geëxporteerde gegevens.