Variabelen

Inleiding

Bij het genereren van brieven, etiketten, e-mails combineert LRP de gegevens uit LRP (selectie, fonds, etc.) met de de variabelen in de sjabloon.

Per sjabloon worden (alleen) de voor het gekozen type relevante variabelen getoond bij het toevoegen/bewerken van inhoud.

Toelichting speciale variabelen

De bedoeling van de meeste variabelen is duidelijk uit de naam. De volgende variabelen vragen om een toelichting:

#Vrijgebied#
Hier wordt het veld Vrijgebied uit de sortering gebruikt.

#EmailOfInvullijn#
Het e-mailadres van de geregistreerde. Als bij de geregistreerde geen e-mailadres is vastgelegd dan wordt een lijntje geplaatst waarop de geregistreerde een e-mailadres kan invullen.

#KerkbalansMotto#
Het motto voor Actie Kerkbalans zoals bepaald door de 'Interkerkelijke Commissie Geldwerving'.

#GeregistreerdeIBAN#
De IBAN van de vorige toezegging van de geregistreerde. Als deze niet wordt gevonden, dan de IBAN van de geregistreerde.

#IBANOfInvullijn#
De IBAN van de vorige toezegging van de geregistreerde. Als deze niet wordt gevonden, dan de IBAN van de geregistreerde.
Als bij de geregistreerde geen IBAN is vastgelegd dan wordt een lijntje geplaatst waarop de geregistreerde een IBAN kan invullen.

#Actiejaar#
Het actiejaar is het jaartal waarvoor u de brieven genereert. (Op brieven die u in 2019 genereert vanuit actiejaar 2020 drukt LRP het jaartal 2020 af)

#Volgnummer#
Zie prefab volgnummer

Vorige toezegging
Van de vorige* toezegging kan LRP de volgende gegevens afdrukken:

  • #VorigActiejaar#
  • #VorigBedrag# (bedrag toegezegd)
  • #VorigBetaalwijze#
  • #VorigTermijnen#

* De vorige toezegging is de meest recente toezegging die LRP kan vinden voor de betreffende geregistreerde. Dit kan ook van twee of drie jaar geleden zijn!

#TotaalToegezegd#
Het totaalbedrag dat door de geregistreerde is toegezegd (en in LRP is vastgelegd) voor het betreffende fonds / actiejaar.

#Link#
Een geldige link naar het online toezeggingsformulier of de iDEAL betalingslink. Zie verder bij e-mail

#Barcode#
Dit is een grafische weergave (streepjescode, géén QR-code) van het geregistreerdenummer. Deze barcode kunt u gebruiken (scannen) bij de invoer van toezeggingen.

#TotaalAchterstand#
De betalingsachterstand van de geregistreerde voor het betreffende fonds / actiejaar, tot en met de maand van het bepalen van de achterstand!

#TotaalOntvangen#
Het totaalbedrag dat is ontvangen (= door LRP is toegekend aan een geregistreerde) voor het betreffende fonds / actiejaar.

#Datum#
De datum waarop de pdf/e-mail word gegenereerd.

#Adres#
Het (huis)adres van de geregistreerde. Als voor de geregistreerde een correspondentieadres is opgevoerd, dan heeft deze voorrang boven het huisadres!

#Aanschrijfnaam#
Als de variabele Aanschrijfnaam wordt gebruikt in een sjabloon dat aan een fonds is gekoppeld dan kijkt LRP naar de instelling Type aanschrijfnaam van het fonds.

  • Bij de instelling PE naam in het fonds, wordt bij het PE-hoofd in de brief de aanschrijfnaam van de pastorale eenheid gebruikt.
    Voor de overige PE-leden gebruikt LRP de aanschrijfnaam van de betreffende geregistreerden.
  • Bij de instelling Aanschrijfnaam geregistreerde in het fonds, wordt voor alle PE-leden de aanschrijfnaam van de geregistreerde gebruikt.

Hetzelfde geldt voor variabele #Aanhef#

In de categorie opmaak:

#Box#
Dit genereert een vakje om aan te vinken