SILA

De 'automatische' mutaties, die u als Ledenadministrateur ontvangt, komen binnen via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), die op haar beurt een koppeling heeft met de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA)).

Vanuit de BRP worden de volgende mutaties doorgegeven aan de SILA:

 • verhuizing
 • naamswijziging
 • bericht van overlijden
 • begin- en einddatum burgerlijke staat (maar niet de burgerlijke staat zelf)
 • adres geheim
 • 'GBA blokkade'
  • bij registratie in de BRP van 'geheim adres'
  • bij registratie in de BRP van vertrek naar het buitenland
   de lokale kerkelijke gemeente behoudt de geregistreerde, zonder woonadres en met vinkje buitenland

Deze uitwisseling van mutaties, zowel die van SILA als van plaatselijke gemeenten, waarborgt de actualiteit van de gegevens van LRP.

SILA verzorgt deze koppeling voor meerdere kerkgenootschappen.

Overzicht SILA-berichten