Sortering maken

Sortering bewerken
1
2
  • Klik op de knop Nieuw om een sorteerveld toe te voegen

Sorteervelden
1
2
3

Als bij een geregistreerde een correspondentie-adres is vastgelegd dan zijn de adresvelden die van het correspondentie-adres.

  • Sla het het sorteerveld op en herhaal dit voor alle sorteervelden.

    bestudeer de landelijke sorteringen voor een voorbeeld van hoe een sortering samen te stellen.