Jubilea

Jubilea op het startscherm

In het startscherm toont LRP de eerstkomende jubilea van de aan u toegewezen geregistreerden.

Wélke jubilea en over wélke periode is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen.

Jubilea

Jubilea

In dit overzicht kun u het volgende doen:

  • Bekijk alle voor een volledig overzicht van álle jubilea;
  • om direct de betreffende geregisteerde te openen.

Volledig overzicht jubilea

Klik op Bekijk alle voor een overzicht van alle jubilea die voldoen aan uw persoonlijke instellingen (in het startscherm toont LRP slechts een beperkt aantal van de eerstaankomende jubilea).

Jubilea

Jubilea

Zie ook: overzicht levensmomenten