Jubilea

Jubilea op het startscherm

In het startscherm toont LRP de eerstkomende jubilea van de aan u toegewezen geregistreerden.

Wélke jubilea en over wélke periode is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen.

Jubilea

In dit overzicht kun u het volgende doen:

  • icon voor een volledig overzicht van álle jubilea;
  • icon om direct de betreffende geregisteerden te openen.

Volledig overzicht jubilea

Klik op icon voor een overzicht van alle jubilea die voldoen aan uw persoonlijke instellingen (in het startscherm toont LRP slechts een beperkt aantal van de eerstaankomende jubilea).

Jubilea volledig

Zie ook: overzicht levensmomenten