Sectie splitsen / samenvoegen

Sectie splitsen

Het splitsen van een sectie bestaat uit de volgende handelingen:

Sectie samenvoegen

Bij het samenvoegen van secties worden (postcode)gebied en geregistreerden van de ene sectie verplaatst naar een andere sectie.
Daarna dient de ‘lege’ sectie te worden verwijderd.

  • Voor zover nog niet gedaan staat het aanmaken van een nieuwe sectie beschreven bij Sectie maken
  • Het verplaatsen van postcodegebieden staat beschreven bij Postcodegebieden verplaatsen
    Maak gebruik van de knop Alles selecteren
    Selecteer bij het verplaatsen de optie om de geregistreerden geografisch te herindelen
  • Als de oude sectie leeg is kan deze worden verwijderd, zie Sectie verwijderen

Zie ook Postcodetabel gebruik