Betaalverzoeken genereren

Lees voor een algemene inleiding hier een beschrijving van betaalverzoeken .

 • Open het overzicht Deelnemers > Betaalverzoeken

 • Klik op de knop Maak betaalverzoeken

Vul de gegevens van de wizard in. Afhankelijk van de fondsinstellingen toont LRP de volgende schermen:

Algemeen

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - algemeen

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - algemeen

de standaard IBAN staat bij de fondsinstellingen ingesteld

Betalingsuitnodiging

Selecteer bij de brief een sjabloon

 • Kies de aanschrijving:
  • Aanschrijfnaam geregistreerde
  • PE naam LRP schrijft het PE-hoofd aan met de PE-naam, de overige personen binnen de PE met hun eigen aanschrijfnaam. Selecteer de sortering waarmee de brieven worden gegenereerd. U kunt vrije gebieden in de sortering opnemen.

Incasso

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - incasso

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - incasso
 • Vul een geldige incassodatum in
 • LRP kan desgewenst de incassorun automatisch inboeken (op de incassodatum)
 • Geef eventueel een eigen incasso-omschrijving op

Incasso automatisch verwerken door SKG

Het is mogelijk om een gegenereerd incassobestand klaar te zetten voor automatische ophalen en verwerken door SKG.

Fonds - deelnemers - betaalverzoeken - verwerken door SKG

Fonds - deelnemers - betaalverzoeken - verwerken door SKG

Voorwaarde is dat:

 • de IBAN van het fonds is ondergebracht bij SKG
 • u de automatische incasso in 'eigen beheer' uitvoert
 • de dienstenorganisatie (DO) niet het financieel beheer voor het fonds doet
 • de incassodatum in de toekomst ligt Elke dag om 13:30 haalt SKG de klaarstaande incassobestanden op uit LRP. Nadat SKG het incassobestand heeft opgehaald wordt 'Opgehaald door SKG' gezet "Ja"

Als bij de verwerking een probleem is opgetreden (incassobestand afgekeurd) dan toont LRP de foutmelding van SKG.
Bijvoorbeeld: Kon incasso [incassonaam] niet inlezen, omdat:

 • het opgegeven rekeningnummer: NL23RABO0123456789 is niet gekoppeld aan een actueel Klantnummer
 • het opgegeven IncassantId heeft geen geldige formaat: NL40ZZZ1234567891234 Het IncassantId: NL40ZZZ1234567891234 is in de database niet gekoppeld aan de hoofdklant: CvK Protestantse Gemeente te Plaatsnaam
 • rekening van begunstigde en geïncasseerde zijn hetzelfde. Dit is niet toegestaan.; De creditrekening is gelijk aan de debetrekening.
 • de incassodatum van de betaling op dd-mm-jjjj ligt in het verleden. De incassodatum (ReqdColltnDt) mag niet eerder zijn dan: xx-yy-zzzz

Als het incassobestand is afgekeurd, dan kan LRP u ook nog een e-mail met foutmelding sturen naar uw portaal gebruikersnaam, u hoeft dan niet in te loggen in LRP.
Als de bijdragenadministrateur inlogt in LRP dan toont LRP op het dashboard in een tegel de afkeur van een incassobestand door SKG.

iDEAL

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - iDEAL

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - iDEAL
 • Vul de gevraagde gegevens in.

Het test e-mailadres is alleen werkzaam op lrp-oefen . E-mails verzonden vanuit lrp-oefen worden naar dit test-emailadres verzonden.

De gegenereerde e-mails moeten nog wel verzonden worden!

Met het oog op blokkades door uw provider kunt u het beste testen met een beperkte hoeveelheid e-mailadressen.

Inplannen

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - inplannen

Fonds - deelnemers - maak betaalverzoeken - inplannen

Na het inplannen toont LRP door middel van een icoontje in het overzicht waarmee het bezig is:
taak is ingepland, wacht op uitvoering
taak wordt uitgevoerd
taak is afgerond
taak is afgebroken, kijk onder Uitval en in de planner naar de oorzaak

Klik op het betreffend icoontje voor meer informatie (bvb uitval, afgerond), u hoeft hiervoor niet meer naar de plantaak.