Betaalwijzen / -maanden

De prefab Betaalwijzen / -maanden is de vereenvoudigde versie van prefab Betaalwijzen met maanden.
Met deze prefab geeft u aan wélke betaalwijzen beschikbaar zijn. U kunt daarbij niet differentiëren naar termijnen pér betaalwijze.