Betaalverzoeken

Dit overzicht wordt alleen getoond als er deelnemers zijn aangemaakt.

Betaalverzoeken

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Deelnemers > Betaalverzoeken

  Fonds - deelnemers - betaalverzoeken

  Fonds - deelnemers - betaalverzoeken

Met de knop Download kunt u de brieven of het incassobestand downloaden.

Uitval, brief, incasso en overige termijnen

Fonds - deelnemers - betaalverzoeken - gegenereerd

Fonds - deelnemers - betaalverzoeken - gegenereerd

Afhankelijk van wat u bij de betaalverzoeken heeft gegenereerd toont LRP een lijst met personen waarvoor:

 • een brief is aangemaakt
 • een automatische incasso is aangemaakt
 • een e-mail is aangemaakt (deze e-mails moeten nog wel verzonden worden!)
 • een overige termijn (bvb automatische overschrijving van de gever) is aangemaakt (deze betaalwijze altijd genereren!)

Incasso automatisch verwerken door SKG

Het is mogelijk om een gegenereerd incassobestand klaar te zetten voor automatische ophalen en verwerken door SKG.

Fonds - deelnemers - betaalverzoeken - verwerken door SKG

Fonds - deelnemers - betaalverzoeken - verwerken door SKG

Voorwaarde is dat:

 • de IBAN van het fonds is ondergebracht bij SKG
 • u de automatische incasso in 'eigen beheer' uitvoert
 • de dienstenorganisatie (DO) niet het financieel beheer voor het fonds doet
 • de incassodatum in de toekomst ligt Elke dag om 13:30 haalt SKG de klaarstaande incassobestanden op uit LRP. Nadat SKG het incassobestand heeft opgehaald wordt 'Opgehaald door SKG' gezet "Ja"

Als bij de verwerking een probleem is opgetreden (incassobestand afgekeurd) dan toont LRP de foutmelding van SKG.
Bijvoorbeeld: Kon incasso [incassonaam] niet inlezen, omdat:

 • het opgegeven rekeningnummer: NL23RABO0123456789 is niet gekoppeld aan een actueel Klantnummer
 • het opgegeven IncassantId heeft geen geldige formaat: NL40ZZZ1234567891234 Het IncassantId: NL40ZZZ1234567891234 is in de database niet gekoppeld aan de hoofdklant: CvK Protestantse Gemeente te Plaatsnaam
 • rekening van begunstigde en geïncasseerde zijn hetzelfde. Dit is niet toegestaan.; De creditrekening is gelijk aan de debetrekening.
 • de incassodatum van de betaling op dd-mm-jjjj ligt in het verleden. De incassodatum (ReqdColltnDt) mag niet eerder zijn dan: xx-yy-zzzz

Als het incassobestand is afgekeurd, dan kan LRP u ook nog een e-mail met foutmelding sturen naar uw portaal gebruikersnaam, u hoeft dan niet in te loggen in LRP.
Als de bijdragenadministrateur inlogt in LRP dan toont LRP op het dashboard in een tegel de afkeur van een incassobestand door SKG.

Nieuwe betaalverzoeken maken

Zie Nieuwe betaalverzoeken