Betaalverzoeken

Inleiding

Het genereren van betaalverzoeken (incassobestanden (incasso's) e-mails en overige termijnen) is voor actie Kerkbalans een maandelijks terugkerende actie.
Elke keer als u dit proces uitvoert worden voor een maand zowel incasso's, e-mails en voor betaalwijze 'overig termijnen' een termijn aangemaakt voor de deelnemers die een toezegging hebben met een nog niet betaalde termijn voor de betreffende maand en die hebben aangegeven via één van de geselecteerde betaalwijzen te willen betalen.

LRP voert geen incasso uit voor geregistreerden die zijn overleden.
LRP voert (wel) uw incasso uit voor geregistreerden die zijn vertrokken of uitgeschreven.

Genereren

U kunt er voor kiezen alle typen (bestanden, pdf's en e-mails) in één keer tegelijk te genereren, of per type onafhankelijk van elkaar op een verschillend moment.

Automatische incasso

Lees hier voor meer informatie over het al of niet moeten genereren van vooraankondigingen bij betaalwijze automatische incasso.
Het genereren van incassobestanden kunt u zelf inplannen en uitvoeren. Na het genereren van de incassobestanden kunt u de incassobatch automatisch (op de incassodatum) door LRP laten inboeken en/of automatisch door SKG laten ophalen voor verwerking.

Bij het aanleveren van de bestanden voor de Europese incasso gelden officiële tijdlijnen: uiterlijk 2 werkdagen vóór de gewenste uitvoerdatum.

Bij de maandelijkse betalingsuitnodigingen maakt LRP e-mails aan met daarin een iDEAL-links om online te kunnen betalen.

U moet deze e-mails zelf verzenden.

Schematische weergave

Schematisch overzicht incasso’s en e-mails genereren

Schematisch overzicht incasso’s en e-mails genereren