Echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap

In deze paragraaf wordt geen onderscheid gemaakt tussen een echtscheiding ('ontbinding' ten gevolge van een echtscheiding) en een beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Daar waar echtscheiding staat geschreven kan ook beëindiging geregistreerd partnerschap worden gelezen.

Als voor de geregistreerde(n) geen SILA-bezwaar is vastgelegd dan zal een ontbintenis vanuit de BRP via SILA automatisch in LRP worden geregistreerd. Hiervan wordt melding gedaan in het overzicht van meldingen in het startscherm van LRP. Mede met het oog op de juistheid van de gegevens is het is aan te raden een echtscheiding - voor zover mogelijk - automatisch door LRP te laten registreren naar aanleiding van een melding vanuit de BRP (via SILA).
Vanwege strenge privacy-richtlijnen worden echter niet altijd alle benodigde gegevens door het BRP / SILA aangeboden om in LRP een juiste mutatie te kunnen doorvoeren. In dat geval wordt hiervan melding gemaakt in de meldingen op het startscherm van LRP, met het verzoek om zelf de juiste mutatie door te voeren.

Registratie echtscheiding

Een echtscheiding kan alleen worden geregistreerd als de burgerlijke staat gelijk is aan gehuwd, of geregistreerde partnerschap

Als de burgelijke staat onbekend is, kijk dan bij Burgerlijke staat 'Onbekend'.

Gebruik niet de functie Ongedaan maken huwelijk, die functie is er om een foutieve en onbedoelde registratie van een huwelijk 'terug te draaien'.

 • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente, selecteer de juiste persoon en klik op Bewerken)

  Geregistreerdedossier - Burgerlijke

  Geregistreerdedossier - Burgerlijke gegevens
 • Klik op de knop (Wijzig burgerlijke staat) achter het veld Burgerlijke staat en kies Registreer ontbinding verbintenis.

  Registreer ontbinding verbintenis

  Registreer ontbinding verbintenis
 • Vul de Datum echtscheiding in en klik op Voltooien.
  Als de betreffende persoon onderdeel uitmaakt van een pastorale eenheid dan opent het venster 'Selecteer personen voor nieuwe PE' waarin personen kunnen worden geselecteerd voor het aanmaken van een nieuwe pastorale eenheid:

  • voor een PE met enkel partners:
   selecteer één van beide partners waarvoor een nieuwe PE moet worden aangemaakt.
  • voor een PE met volwassenen en kinderen:
   selecteer de partner waarvoor een nieuwe PE moet worden gemaakt. Indien bekend dienen ook de kinderen te worden ondergebracht in de juiste PE!

  Selecteer personen voor nieuwe PE

  Selecteer personen voor nieuwe PE

Als gevolg van de registratie van de echtscheiding kan een 'ongeldige PE' ontstaan als één van beide partners als meegeregistreerde alleen in de PE achterblijft.
Zie ook Beheren pastorale eenheid en inschrijven meegeregistreerde

 • Controleer na aanmaak van de nieuwe PE zo nodig de samenstelling van de oude en nieuwe PE en corrigeer eventueel de relaties binnen de PE.

Burgerlijke staat 'Onbekend'

Als de burgerlijke staat 'Onbekend' is, dan kunt u dit corrigeren door te klikken op 'Onbekend' en een keuze te maken.

Wijzigen burgerlijke staat onbekend

Wijzigen burgerlijke staat onbekend

Registratie echtscheiding ongedaan maken

Een onterecht geregistreerde echtscheiding kan vanuit het geregistreerdedossier worden gecorrigeerd.

Deze functie is niet bedoeld voor het registreren van een huwelijk.

 • Klik op de knop Wijzig achter het veld Burgerlijke staat.

 • Selecteer onder het kopje Ongedaan maken uit de lijst de actie 'Scheiding' en klik op Maak ongedaan.
  klik hier voor een voorbeeld van het ongedaan maken van de registratie van een huwelijk

controleer na deze actie de samenstelling van de pastorale eenheid en de aanschrijfnaam van de betreffende personen