Inboeken incasso's

Na het genereren van een incassobestand en het verwerken door uw bank moeten de ontvangsten worden geboekt bij de geregistreerden.

Het wordt sterk aangeraden om bij het genereren van de automatisch incasso het resultaat direct en automatisch door LRP in te laten boeken!

Geweigerde opdrachten en terugboekingen (storno's) worden in een CAMT-bestand teruggemeld welke u via een boekstuk in LRP kunt verwerken.
Overige correcties kunt u verwerken via de functie storneren.

Incassorun (automatisch) inboeken

LRP kan, na het genereren van de automatisch incasso, het resultaat direct en automatisch inboeken. Zie procedure Genereren incasso's en SKG/iDEAL e-mails

Incassobestand automatisch laten verwerken door SKG

LRP kan gegenereerde incassobestand klaarzetten voor automatische ophalen en verwerken door SKG!
Zie hier de procedure .

Incassorun (handmatig) inboeken

 • Open menu Bijdragenadministratie > Ontvangsten & storneringen

Ontvangsten & storneringen - boekstukken

Ontvangsten & storneringen - boekstukken
 • Klik op Nieuw, kies type Incassorun en klik op Volgende.

Boekstuk (keuze incassorun)

Boekstuk (keuze incassorun)
 • Vul het boekstuknummer en de daarbij behorende datum in

 • Onder tabblad Bestanden klik op Toevoegen.

Boekstuk - selecteer incasso runs

Boekstuk - selecteer incasso runs
 • Zoek de gewenste incassorun en klik op Selecteren.

 • Klik vervolgens op Impliceer incassoruns om de incasso via de planner in te boeken.
  Nadat de transacties zijn ingelezen (en het boekstuk tussentijds is bewaard) worden totalen en eventuele meldingen getoond in het scherm Boekstuk.

 • Klik op tabblad Kandidaat transacties om het ingelezen bestand te beoordelen, te bewerken en om de geldige transacties in te boeken.

Boekstuk (incassorun) - kandidaat transacties

Boekstuk (incassorun) - kandidaat transacties
 • Klik op de knop Inboeken om de kandidaat transacties - via de planner - in te boeken.

  U dient deze stap niet te vergeten

 • Klik daarna de mededeling 'De betalingen zijn ingeboekt', u kunt deze nu vinden onder het tabblad Mutatieoverzicht gedetailleerd. Met de knop Toon toekenningshistorie kunt u meer informatie vinden over de 'toekenningsbeslissingen' van LRP.

 • Wanneer klaar met boeken, klik in het venster Boekstuk op Opslaan en totalen berekenen, LRP werkt nu de totalen van het boekstuk, actiejaar en fonds bij.

Incassoresultaat inboeken

Storneringen (geweigerde en geannuleerde opdrachten en terugboekingen ('storno') van incasso opdrachten) worden ingelezen via het digitale dagafschrift (CAMT). Zie paragraaf digitaal dagafschrift inlezen.