Gebruiker aanmaken

 • Ga naar Beheer > Gebruikers

Gebruikers

Gebruiker toevoegen
 • Klik op Nieuw

Gebruiker toevoegen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gebruiker toevoegen

Voor het aanmaken van een gebruiker kunt u kiezen uit:

 • optie 1: een geregistreerde (lid, niet-lid of overig contact) binnen de eigen gemeente
 • optie 2: een geregistreerde (lid, niet-lid of overig contact) buiten de eigen gemeente, zoek een geregistreerde via het Kerkelijk register

Login gegevens

 • Geef de gebruiker een gebruikersnaam, gebruik hiervoor een geldig e-mailadres.
  LRP gebruikt dit e-mailadres om een nieuw wachtwoord naartoe te zenden.

  De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (DO) gebruikt dit e-mailadres ook om meldingen inzake LRP te zenden naar een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld alle lokaal beheerders).

  Kies, uit oogpunt van veiligheid en privacy, voor het instellen van het wachtwoord voor Wachtwoord per e-mail verstrekken (punt 5).
  Dit wachtwoord wordt automatisch verzonden bij het bewaren van de gebruiker! De gebruiker kan na het inloggen zelf het wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat beter te onthouden is.

 • Selecteer een digipass / licentie; maak een keuze uit twee mogelijke opties:

  Selecteer digipass / licentie

  Selecteer digipass / licentie
  1. 'oude' digipass
   Voer het serienummer in dat op de achterkant van de authenticatiesleutel staat (het getal zonder streepjes invoeren) en selecteer dit in de lijst met serienummers.
  2. LRP inlog-app
   Kies uit de lijst licenties een beschikbaar serienummer van het type digitaal (begint met de letters 'FD.')
   De gebruiker moet in de LRP inlog-app een QR-code scannen. Deze QR-code wordt door LRP aangemaakt.
   • Download de bijbehorende QR-code en verzend deze aan de gebruiker met de LRP inlog-app, of beter:
   • Laat LRP de bijbehorende QR-code naar de gebruiker zenden

Rechten

 • Klik onder het kopje Rechten op de knop Nieuw

  Rechten

  Rechten
 • Selecteer de gewenste functie en het bijbehorende autorisatieniveau.

  De functies ledenadministrateur (LA) en bijdragenadministrateur (BA) kunnen gecombineerd worden met één sleutel. Selecteer eerst de ene functie, en daarna de andere.
  Voor overige combinaties van functies is een aparte licentie nodig.

 • Selecteer het gewenste autorisatieniveau.
  Kies uit gemeente, wijkgemeente (één of meer wijkgemeenten) of sectie (één of meer secties).

  Hou rekening met het volgende, als iemand:

  • voor alle wijkgemeenten moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau gemeente, en niet alle wijkgemeenten apart!
  • voor alle secties in een wijkgemeente moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau wijkgemeente, en niet alle secties apart!
  • voor alle secties in een gemeente moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau gemeente, en niet alle secties apart!

 • Selecteer uit de lijst de betreffende wijkgemeente(n) / sectie(s)

 • Afhankelijk van de keuze hierboven moet u nu nog:

  • de authenticatiesleutel (‘Digipass’) aan de nieuwe gebruiker geven
  • de gebuiker de LRP inlog-app laten installeren
  • een eventueel gedownloade QR-code aan de gebruiker e-mailen (of laat LRP de bijbehorende QR-code naar de gebruiker zenden)