Gebruiker aanmaken

 • Ga naar Beheer > Gebruikers

Gebruikers

Gebruiker toevoegen
 • Klik op Nieuw

Video instructie

Persoon

1
2

Voor het aanmaken van een gebruiker kunt u kiezen uit:

 • optie 1: een geregistreerde (lid, niet-lid of overig contact) binnen de eigen gemeente
 • optie 2: een geregistreerde (lid, niet-lid of overig contact) buiten de eigen gemeente, zoek een geregistreerde via het Kerkelijk register

Inloggegevens

1
2
3
4
5
6
Gebruikersnaam
 • Geef de gebruiker een gebruikersnaam, gebruik hiervoor een geldig e-mailadres.
  LRP gebruikt dit e-mailadres om een nieuw wachtwoord naartoe te zenden.

  De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (DO) gebruikt dit e-mailadres ook om meldingen inzake LRP te zenden naar een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld alle lokaal beheerders).

Wachtwoord
 • Kies voor het instellen van het wachtwoord voor Wachtwoord per e-mail verstrekken (punt 2).
  RP verzendt het dit wachtwoord automatisch verzonden bij het bewaren van de gebruiker!

  Dit wachtwoord moet voldoen aan bepaalde complexiteitsregels:

  • minimaal 8 tekens, waaronder
  • tenminste een kleine letter, een hoofdletter, een cijfer en een speciaal teken.
    

  Welke methode van toekennen van het wachtwoord u ook gebruikt, de gebruiker moet, na inloggen, altijd het wachtwoord (één keer) zelf wijzigen. Daarbij gelden ook de complexiteitsregels voor het wachtwoord.

 • Kijk hier om te verifiëren of een door LRP verzonden e-mail met wachtwoord/QR-code ook daadwerkelijk succesvol is verzonden.

Digipass
 • Selecteer een digipass / licentie; maak een keuze uit twee mogelijke opties:

  Selecteer digipass / licentie

  Selecteer digipass / licentie
  1. LRP inlog-app
   Kies uit de lijst licenties een beschikbaar serienummer van het type digitaal (begint met de letters 'FD.')
   De gebruiker moet in de LRP inlog-app een QR-code scannen. Deze QR-code wordt door LRP aangemaakt.
   • Download de bijbehorende QR-code en verzend deze aan de gebruiker met de LRP inlog-app , of beter:
   • Laat LRP de bijbehorende QR-code naar de gebruiker zenden
  2. 'oude' digipass
   Voer het serienummer in dat op de achterkant van de authenticatiesleutel staat (het getal zonder streepjes invoeren) en selecteer dit in de lijst met serienummers.

Rechten / rollen

1
Rechten
 • Klik onder het kopje Rechten op de knop Toevoegen

  Rechten

  Rechten
 • Selecteer de gewenste functie en het bijbehorende autorisatieniveau.

  De functies ledenadministrateur (LA) en bijdragenadministrateur (BA) kunnen gecombineerd worden met één sleutel. Selecteer eerst de ene functie, en daarna de andere.
  Voor overige combinaties van functies is een aparte licentie nodig.

 • Selecteer het gewenste autorisatieniveau.
  Kies uit gemeente, wijkgemeente (één of meer wijkgemeenten) of sectie (één of meer secties).

  Hou rekening met het volgende, als iemand:

  • voor alle wijkgemeenten moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau gemeente, en niet alle wijkgemeenten apart!
  • voor alle secties in een wijkgemeente moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau wijkgemeente, en niet alle secties apart!
  • voor alle secties in een gemeente moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau gemeente, en niet alle secties apart!

 • Selecteer uit de lijst de betreffende wijkgemeente(n) / sectie(s)

 • Afhankelijk van de keuze hierboven moet u nu nog:

  • de gebruiker de LRP inlog-app laten installeren
  • de door LRP aan de gebruiker verzonden QR-code laten scannen (of download anders de QR-code en stuur deze aan de gebruiker om te scannen)
  • eventueel 'oude' Digipass aan de nieuwe gebruiker geven