Gebruiker aanmaken

Inleiding

Enkele uitgangspunten:

 • Bij het aanmaken van een nieuwe LRP-gebruiker1 maakt u tegelijk een nieuwe portaal-gebruiker / portaal-account aan.
 • Elke volgende gebruikersrol - voor dezelfde persoon2 - moet u eerst in LRP aanmaken.
  Daarna ontvangt de gebruiker een uitnodigings-email om de nieuwe LRP-gebruikersrol te koppelen aan zijn/haar eerste / bestaande portaal-account.

1 als de betreffende persoon nog geen andere rol in LRP heeft
2 waarbij de betreffende persoon al een portaal-account heeft

Schematisch


 • Ga naar Beheer > Gebruikers

Gebruikers

Gebruiker toevoegen
 • Klik op Nieuw

Persoon

1
2
3

Voor het aanmaken van een gebruiker kunt u kiezen uit:

 • optie 1: een geregistreerde (lid, niet-lid of overig contact) binnen de eigen gemeente
 • optie 2: een geregistreerde (lid, niet-lid of overig contact) buiten de eigen gemeente, zoek een geregistreerde via het Kerkelijk register

E-mailadres wijzigen

E-mailadres wijzigen

E-mailadres wijzigen

Inloggegevens

LRP stuurt een e-mail naar het e-mailadres van de nieuwe gebruiker dat hierboven is ingevuld met een uitnodiging om een account aan te maken op het PKN-portaal of, als de betrokkene daar al een account heeft, in te loggen in het portaal.
Het nieuwe LRP-account dat u hier aanmaakt, is vervolgens ook in het PKN-portaal beschikbaar.

Het is daarom niet meer nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven en/of een qr-code te genereren en op te sturen.
Dit wordt allemaal afgehandeld bij het registreren in het portaal .

e-mail uitnodiging registreren op portaal

e-mail uitnodiging registreren op portaal

Rechten / rollen

1
Rechten
 • Klik onder het kopje Rechten op de knop Toevoegen

  Rechten

  Rechten
 • Selecteer de gewenste functie

  De functies ledenadministrateur (LA) en bijdragenadministrateur (BA) kunnen gecombineerd worden met één sleutel. Selecteer eerst de ene functie, en daarna de andere.
  Voor overige combinaties van functies is een aparte licentie nodig.

Autorisatieniveau

 • Selecteer het gewenste autorisatieniveau.
  Kies uit gemeente, wijkgemeente (één of meer wijkgemeenten) of sectie (één of meer secties).

  Hou rekening met het volgende, als iemand:

  • voor alle wijkgemeenten moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau gemeente, en niet alle wijkgemeenten apart!
  • voor alle secties in een wijkgemeente moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau wijkgemeente, en niet alle secties apart!
  • voor alle secties in een gemeente moet worden geautoriseerd, selecteer dan niveau gemeente, en niet alle secties apart!

 • Selecteer uit de lijst de betreffende wijkgemeente(n) / sectie(s)

Registratie bij portaal

 • De gebruiker moet nu de link in de uitnodigings-e-mail (zie hierboven) aanklikken waarna hij/zij automatisch naar het portaal gaat voor registratie als portaal-gebruiker. Bij die registratie wordt de LRP-gebruiker gekoppeld aan het aan te maken portaal-account.

  Registratie portaal-account

  Registratie portaal-account
 • De procedure voor het registreren van een portaal-account (inclusief instructie-video) staat hier beschreven.

Instructievideo registratie bij portaal

Hieronder een instructievideo voor het registreren van een portaal-account vanuit een uitnodiging van de lokaal beheerder