Meegeregistreerde inschrijven

Inleiding

Meegeregistreerden worden opgenomen in de registers van de Protestantse Kerk in Nederland, om zodoende informatie te verzamelen over de samenstelling van een plaatselijke gemeente. Meegeregistreerden worden geregistreerd met het oog op hun relatie met een protestantse lid.
Bij de registratie in LRP dient altijd een relatie te worden vastgelegd in een pastorale eenheid met één of meer protestantse leden; het is niet mogelijk een meegeregistreerde zelfstandig in de registratie op te nemen.

Meegeregistreerden kunnen:

 • lid zijn:
  • (doop/belijdend) bij een andere gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland;
  • bij een andere kerkgenootschap (bvb. gedoopt/vormsel ontvangen, dan de meegeregistreerde mét doop/belijdenis registreren);
 • geen lid zijn van een kerkgenootschap.

Door vertrek uit het (protestantse) gezinsverband (door overlijden van het lid, echtscheiding, verhuizing, etc.) kan een meegeregistreerde als zelfstandig persoon (met eigen pastorale eenheid) in de registratie voorkomen. Om bovenstaande redenen is deze pastorale eenheid 'ongeldig'.
U heeft de volgende keuzes:

 • Als betrokken persoon prijs stelt op handhaving van de registratie, dan dient hij/zij als Vriend in de registratie te worden opgenomen.
 • Als er geen band meer met de (nieuwe) gemeente is (dwz. niet als vriend opgenomen kan/wil worden), dan dient de meegeregistreerde uit de registratie te worden verwijderd.
  Er is immers geen (wettelijke) grond meer waarop betrokken persoon als 'zelfstandige' meegeregistreerde in de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland opgenomen mag blijven.

Niet gedoopte kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereiken worden automatisch omgezet in meegeregistreerd!

Meer hierover op de site van de Protestantse Kerk in Nederland:

Het inschrijven van een meegeregistreerde verloopt op dezelfde wijze als het inschrijven een niet-gedoopt kind, beide zijn na registratie geen lid.

Schematisch

Schema inschrijven lid

Inschrijven

 • Open het Gemeenteoverzicht. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.
 • Klik in het tabblad Geregistreerden op de knop Inschrijven
Nieuwe inschrijving
 • Selecteer Meegeregistreerde in het veld Type inschrijving (gemeente en wijkgemeente zijn al ingevuld) en klik op Volgende.
Nieuwe inschrijving - Selecteer partner of ouder
 • Selecteer uit de lijst met personen de juiste partner (deze partner moet in LRP geregistreerd staan als lid en een pastorale eenheid hebben).
  Vul de zoekcriteria in en klik op Zoeken
Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens
 • Voer de gewenste gegevens van de meegeregistreerde in in het scherm Persoonsgegevens.

  • Zet een vinkje in het veld Sila bezwaar als de nieuwe meegeregistreerde heeft aangegeven bezwaar te maken tegen registratie bij het SILA.
   Hierdoor worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van de meegeregistreerde.

   In het geregistreerdedossier kan ook een vinkje staan in het veld GBA-blokkade. Deze blokkade wordt aangebracht vanuit het BRP.
   Ook in dit geval worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van de meegeregistreerde.

  • De gegevens van de pastrorale eenheid en het adres (wijzigbaar) zijn automatisch overgenomen van de partner.

 • Na het klikken op Volgende controleert LRP of met de ingevulde persoonsgegevens er al een geregistreerde bestaat die voldoet aan de combinatie achternaam en geboortedatum en postcode + huisnummer.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

LRP controleert of het opgegeven adres tot een bestaande sectie behoort.

 • Als het opgegeven adres tot geen of meerdere bestaande secties behoort moet u een keuze maken voor een sectie:

  Nieuwe inschrijving - Selecteer sectie
  Na het klikken op Volgende wordt bij de meegeregistreerde een Sectievoorkeur vastgelegd.

 • Als het opgegeven adres niet tot een bestaande sectie behoort en ook niet binnen de wijkgemeente valt dan moet u ook een keuze maken voor een sectie.
  Na het klikken op Volgende wordt bij de meegeregistreerde een Sectievoorkeur én een voorkeurlidmaatschap vastgelegd.

  Let op: aan het inschrijven van leden in een 'andere' wijkgemeente binnen dezelfde gemeente zijn voorwaarden verbonden. Zie paragraaf Registreren overschrijving naar andere gemeente.

 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid (toevoegen aan bestaande PE of nieuwe PE maken).