Pastorale eenheid

Inleiding

Een Pastorale eenheid (PE) is een groep geregistreerden die pastoraal een eenheid vormen (deze personen kunnen eventueel op verschillende adressen wonen). Meestal is er sprake van een gezin. Dit kan ook een gezin zijn waarbij mensen inwonen (bijvoorbeeld een ouder, pleegkind), of met kinderen die buitenshuis studeren.
Ook geregistreerden die samenwonen kunnen een PE vormen.

Een geregistreerde kan deel uitmaken van één of meerdere pastorale eenheden.

Maak uw keuze