Sectie postcodegebied toevoegen

Deze paragraaf beschrijft hoe u een postcode / straat toevoegt aan een sectie

Voor zover nog niet gedaan staat het aanmaken van een nieuwe sectie beschreven bij Sectie maken

  • Open het menu KSO > (Wijk)gemeente(n) > Indeling > Secties (of KSO > (Wijk)gemeente(n) > Indeling > Wijkgemeenten > Open wijkgemeente > Secties

Wijkgemeente - indeling - secties

Wijkgemeente - indeling - secties
  • Open in het tabblad Secties de sectie waar u een postcode / straat aan wilt toevoegen

Secties - gebiedsomvang

Secties - gebiedsomvang
  • Klik in tabblad gebiedsomvang op Voeg toe om een - binnen de wijkgemeente - vrije postcode / straat toe te voegen aan de geopende sectie.

Postcode toevoegen aan sectie

Postcode toevoegen aan sectie

Zie ook Sectiegebied wijzigen voor het verplaatsen van een hele straat/postcodegebied naar een andere sectie.

Zie ook Postcodetabel gebruik