Overlijden

SILA en registratie overlijden

Als voor de geregistreerde geen Stichting Interkerkelijke Leden Administratie ( SILA ) bezwaar is vastgelegd dan zal een overlijden vanuit de BRP via SILA automatisch in LRP worden geregistreerd. Van het overlijden wordt melding gedaan in het overzicht van meldingen in het startscherm van LRP.

Mede met het oog op de juistheid van de gegevens is het is aan te raden het overlijden automatisch door LRP te laten registreren naar aanleiding van een melding vanuit de BRP (via SILA).

Registreren overlijden

 • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente), kies tabblad Burgerlijke gegevens

Geregistreerdedossier - burgerlijke gegevens

Geregistreerdedossier - burgerlijke gegevens
 • Klik op de knop achter Burgerlijke staat (venster kan, afhankelijk van de burgerlijke staat, afwijken).

Wijzig burgerlijke staat

Wijzig burgerlijke staat
 • Kies Registreer overlijden (of Registreer overlijden partner, als de partner van de geselecteerde is overleden).

Registreer overlijden

Registreer overlijden
 • Pas de gegevens aan en klik op Voltooien.

  Als er na de registratie van het overlijden een pastorale eenheid (PE) ontstaat die ongeldig is , dan toont LRP dat in de informatiemelding met de tekst 'Er is hierbij een Pastorale Eenheid ontstaan...'.
  Indien mogelijk zal LRP proberen dit zelf te corrigeren bij het bewaren van de geregistreerde.

 • Corrigeer de eventueel ontstane ongeldige pastorale eenheid.

 • Klik op Opslaan om de registratie van het overlijden te bewaren.

Registreren van overlijden ongedaan maken

Een onterechte registratie van een overlijden kan vanuit het geregistreerdedossier worden gecorrigeerd.
(U vindt de (ten onrechte als overleden) geregistreerde persoon in het geregistreerdenoverzicht onder het tabblad Historie)

 • Klik op de knop achter burgerlijke staat (venster kan, afhankelijk van de burgerlijke staat, afwijken).

Wijzig burgerlijke staat

Wijzig burgerlijke staat
 • Selecteer uit de lijst de ongedaan te maken actie ‘Overlijden’ of ‘Overlijden partner’ en klik op Maak ongedaan.
  De registratie van het overlijden wordt nu ongedaan gemaakt.

  Na het ongedaan maken van de registratie van het overlijden moeten de wijzigingen in het naamgebruik van de geregistreerde en de gezinsnaam en de samenstelling van de PE(’s) handmatig beoordeeld en gecorrigeerd worden