Gastlid inschrijven

Inleiding

In het register van een gemeente kunnen als gastlid worden ingeschreven leden van kerkgenootschappen waarmee de Protestantse Kerk in Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt. De kleine synode kan het gastlidmaatschap voorts openstellen voor leden van andere dan de hiervoor bedoelde kerken.
U kunt een lid van de PKN niet als gastlid inschrijven.

Meer hierover op de site van de Protestantse Kerk in Nederland:

Een paar belangrijke punten:

 • Het gastlidmaatschap (belijdend gastlid of gastdooplid) kan door de kerkenraad van de gastgemeente worden verleend, en is daarmee gebonden aan de (wijk)gemeente waarbinnen dit is verleend.

 • Gastleden blijven lid van hun eigen kerkgenootschap.

 • Inschrijving van een gastlid (maar ook over het bedienen van de doop en het doen van belijdenis van het gastlid) gebeurt pas nadat de kerkenraad een gesprek heeft gehad met de betrokkene en nadat de kerkenraad zich heeft verstaan met de eigen gemeente van de betrokkene.
 • Binnen 30 dagen na verlening van het gastlidmaatschap kunnen leden van de gemeente tegen dat besluit bezwaar maken.

Bij een vertrek van het gastlid uit de wijkgemeente is er geen grond voor automatische plaatsing in een andere gemeente van de Protestantse Kerk.
Bij een mutatie die zou leiden tot een wijziging van wijkgemeente buiten het gebied van de wijkgemeente van inschrijving stelt LRP de vraag of het gastlidmaatschap moet worden voortgezet.

Schematisch

Geregistreerdedossier - burgerlijk

Schema inschrijven

Inschrijven

 • Open het Gemeenteoverzicht. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Klik in het tabblad Geregistreerden op de knop Inschrijven

  Nieuwe inschrijving

  Nieuwe inschrijving
 • Selecteer Gastlid in het veld Type inschrijving (gemeente en wijkgemeente zijn al ingevuld) en klik op Volgende.
  Voer de gewenste gegevens van het het gastlid in in het scherm Persoonsgegevens.

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens
  • Selecteer uit de lijst de Oorspronkelijke gezindte van het gastlid

  • Zet bij Gedoopt als het gastlid is gedoopt in de eigen gemeente.

   Persoonsgegevens - doopgegevens
   Vul in (voor zover bekend):

   • Doopdatum
   • Kies de Kerkelijke gezindte van de doop.
    Aangezien het hier een gastlid betreft is deze (hoogstwaarschijnlijk) niet Protestants, selecteer Overige.
   • Selecteer de Overige Kerkelijke gezindte doop uit de lijst.
   • Vul de naam in van de (wijk)gemeente van doop.

  • Zet bij het veld Belijdenis gedaan als het gastlid belijdenis heeft gedaan in de eigen gemeente.
   Vul de overige gegevens in, net zoals bij de doopregistratie hierboven.

 • In het kader van AVG dienen de vragen onder Verklaring te worden beantwoord:

  Nieuwe inschrijving - Verklaring inzake AVG
  • akkoord met opname in de landelijke registratie van de Protestantse Kerk in Nederland (blokkerend, zonder akkoord kan de inschrijving niet plaatsvinden)
  • akkoord met opname in de registratie bij het SILA.
   Hierdoor worden mutaties in de BRP aan LRP doorgegeven.
   Als de persoon bezwaar heeft tegen opname dan is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het gastlid.

   In het geregistreerdedossier kan ook een vinkje staan in het veld GBA-blokkade. Deze blokkade wordt aangebracht vanuit het BRP.
   In dit geval worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het gastlid.

 • Na het klikken op Volgende controleert LRP of met de ingevulde persoonsgegevens er al een geregistreerde bestaat die voldoet aan de combinatie achternaam en voornaam en geboortedatum en postcode + huisnummer.

Er kunnen zich twee situaties voordoen: