Ambten en functies bewerken / verwijderen

Bewerken / inzien

 • Ga naar KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Bestuur > Ambten & functies

  Gemeenteoverzicht - Ambten & functies

  Gemeenteoverzicht - Ambten & functies
 • Klik op de knop Bewerken / inzien.

 • Zie verder onder Ambten en functies opvoeren

Verwijderen

Alleen een lokaal beheerder kan ambt / kerkelijke functie verwijderen

 • Ga naar KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Bestuur > Ambten & functies

 • Selecteer de juiste persoon en klik op de knop Verwijderen.

  Als de (ambts)termijn van ambt / kerkelijke functie is verstreken, dan is het de bedoeling om bij het betreffende ambt / kerkelijke functie een einddatum in te vullen in plaats van het ambt / kerkelijke functie te verwijderen.