Persoonskaart

  • Open het geregistreerdedossier

  • Klik op Maak persoonskaart

  • Voor het afdrukken van meerdere persoonskaarten kunt u gebruik maken van uitdraai via een selectie