Barcode

De prefab Barcode drukt een barcode af op de brief. Deze barcode is een representatie van het geregistreerdenummer en vergemakkelijkt de een vlotte en foutloze invoer van toezeggingen vanaf een ontvangen en ingevuld toezeggingsformulier.

Zie voor verdere uitleg dit artikel in de kennisbank van LRP.