Twinfield

Inleiding

Het is mogelijk om boekstukken uit LRP door te zetten naar het boekhoudpakket Twinfield.
Hieronder een korte beschrijving van deze export, voor meer informatie over de werking van Twinfield verwijzen wij u naar Twinfield .
Voor het aanvragen van een Twinfield-account verwijzen wij u naar de KKA .

Reactiveren van uw Twinfield account

update januari 2022: Mogelijk moet u uw account bij Twinfield - vanwege technische wijzigingen in te autoriseren - eenmalig opnieuw activeren.

Uit te voeren door de bijdragenadministrateur of lokaal beheerder.

Bijdragenadministrateur

 • Open het boekstuk dat u wilt doorzetten naar Twinfleld en klik op tabblad twinfield

Lokaal beheerder

 • Ga in LRP naar menu Beheer > Twinfield accounts
 • Open het Twinfield account en klik op Account activeren (voor LRP), u wordt nu naar Twinfield geleid en moet daar inloggen.

Het kan zijn dat u op deze login-pagina na invoeren van uw gebruikersnaam niet verder kunt. Klik dan ergens naast het invoerveld of toets [tab], u wordt dan naar een andere login-pagina geleid en kunt daar wél verder.

 • U krijgt na inloggen een popup als hieronder. Laat alles aangevinkt en bevestig uw keuze met de juiste knop.

 • Hierna keert u weer terug naar LRP met melding dat het gelukt is. Indien gelukt, kan een boekstuk worden doorgestuurd.

Aanmaken Twinfield koppeling

Eerst dient de lokaal beheerder de koppeling vast te leggen in LRP.

 • Klik in het menu Beheer > Twinfield accounts en vervolgens op de knop Nieuw waarna het scherm Account toevoegen/bewerken verschijnt.

 • Vul hier de gegevens van uw Twinfield-account in; wijkgemeente, gebruikersnaam en de administratie (welke u wordt toegewezen door de KKA).

 • Bewaar de ingevulde gegevens met Opslaan.

 • Open het zojuist aangemaakt account en klik op de knop Account activeren voor LRP

 • U krijgt na inloggen een popup als hieronder. Laat alles aangevinkt en bevestig uw keuze met de juiste knop.

 • Hierna keert u weer terug naar LRP met melding dat het gelukt is. Indien gelukt, kan een boekstuk worden doorgestuurd.

LRP of SKG koppelen aan Twinfield

U kunt als gemeenten SKG machtigen om digitale rekeningafschriften automatisch te versturen naar LRP of naar Twinfield.

Naar LRP
Als u het digitale rekeningafschrift laat versturen naar LRP, dan worden de batches die op het rekeningafschrift staan verrijkt met informatie uit LRP. U kunt dan het verrijkte boekstuk vanuit LRP doorzetten naar Twinfield.

Naar Twinfield Kiest u ervoor om de digitale rekeningafschriften automatisch te versturen naar Twinfield, dan ontvangt u van SKG geen digitaal dagafschrift meer in LRP.

Het is niet mogelijk om de rekeningafschriften van SKG automatisch naar zowel LRP als naar Twinfield te laten sturen.

Verwerking van betalingsbestanden

Uit te voeren door de bijdragenadministrateur.

Om betalingen te administreren in uw boekhoudpakket maakt u gebruik van grootboeknummers.

Lees vervolgens het betalingsbestand in op de gebruikelijke manier: Bijdragenadministratie > Ontvangsten & storneringen > Nieuw.

Het verwerken van betalingsgegevens vanuit LRP in Twinfield werkt alleen met dagafschriften in LRP van het type Digitaal.

Wanneer u alle betalingen verwerkt heeft en de betalingen die bedoeld zijn voor registratie in LRP heeft toegekend (zie Digitaal dagafschrift inlezen ), kunnen alle betalingen op het dagafschrift worden doorgezet naar Twinfield.

Klik daarvoor op het tabblad Twinfield en vervolgens op de knop Doorzetten naar Twinfield. Uw bestand wordt nu doorgezet naar uw Twinfield-account voor verdere verwerking in uw boekhouding. In Twinfield zult u betalingen die in LRP waren uitgevallen (zoals bijvoorbeeld elektra- of telefoonrekeningen) terug vinden.

Indien u niet van Twinfield gebruik maakt kunt u hier de mutaties in XML-formaat downloaden voor verwerking in een ander (boekhoud)pakket.

Hieronder een kort filmpje met uitleg over deze koppeling (de LRP-schermen zijn ondertussen gewijzigd, de werking is nog hetzelfde):

PKN: Boeken in LRP en Twinfield from Wolters Kluwer TAA Nederland on Vimeo.

Zie ook