Ambten en kerkelijke functies

Maak uw keuze

Inleiding

Onder ambten en (kerkelijke) functies wordt verstaan de ambten en functies binnen de gemeente, te denken valt aan de ambten predikant, ouderling en diaken, en aan overige kerkelijke functies zoals koster, kerkrentmeester, etc.
Dit overzicht helpt bij het inzichtelijk maken van welke gemeenteleden/personen voor welke ambten en kerkelijke functies binnen uw gemeente actief zijn of actief zijn geweest. Met het oog op de (her)verkiezingen van ambtsdragers kan dit overzicht behulpzaam zijn.
Zie voor meer informatie de betreffende ordinantie.

Een ambt of (kerkelijke) functie kan alleen door een lokaal beheerder worden vastgelegd, bij een gemeente of een wijkgemeente. Overige gebruikers kunnen de ambten & functies alleen inzien.

Voor de zichtbaarheid gelden de volgende regels:

  • Een ambt of (kerkelijke) functie die bij een wijkgemeente is vastgelegd wordt ook in het gemeente-overzicht van ambten en functies getoond.
  • Een ambt of (kerkelijke) functie die bij een gemeente is vastgelegd wordt niet in het wijkgemeente-overzicht van ambten en functies getoond.
  • Per actief ambt / kerkelijke functie kan worden vastgelegd of deze ook zichtbaar is in het Kerkelijk register (Hierbij valt te denken aan de predikant en koster / beheerder).