Fondsen

Inleiding

De lokaal beheerder maakt fondsen aan voor de (wijk)gemeente en selecteert de gebruiker(s) die in het fonds mogen werken.

LRP kent drie typen fondsen:

 1. herhaaldelijk incasseren op basis van een vrij bedrag
  financiële actie waarbij de deelnemer een zelf te bepalen bedrag per jaar in een of meerdere termijnen betaalt of wordt geïncasseerd.
  voorbeeld: kerkbalans
 2. eenmalig incasseren op basis van een vast bedrag
  financiële actie waarbij de deelnemer eenmalig een van tevoren bepaald vast bedrag in één termijn betaalt of wordt geïncasseerd;
  voorbeeld: solidariteitskas, abonnement
 3. eenmalig incasseren op basis van een vrij bedrag
  financiële actie waarbij de deelnemer een zelf te bepalen bedrag per jaar in één termijn betaalt of wordt geïncasseerd.
  voorbeeld: eindejaarscollecte, paascollecte, diaconale najaarsactie, ZWO-bijdrage, verjaardagsfonds, eenmalige actie op wijkniveau

Let op: het is niet mogelijk om van een bestaand fonds met deelnemers het type te wijzigen

Fonds maken

 • Ga naar Bijdragenadministratie > Fondsen & acties en klik op Nieuw
Fonds /actie
 • Geef het fonds een naam en een afgekorte naam

 • Selecteer het Niveau en het Fonds type

In het veld Type aanschrijfnaam kiest u hoe de deelnemer aangeschreven wordt:

 • Aanschrijfnaam geregistreerde: aanschrijfnaam van de geregistreerde
 • PE naam: de naam van de Pastorale eenheid (PE) bij het aanschrijven van het PE hoofd, de overige personen binnen de PE worden met hun aanschrijfnaam aangeschreven.
Financiële gegevens
Fonds - Financiële gegevens
 • Grootboeknummer alleen invullen als u gebruik maakt van een boekhoudpakket.

 • Afwijkingspercentage (alleen zichtbaar na een keer bewaren van een kerkbalans fonds).
  Als dit is ingevuld dan toont LRP bij invoer van een toezeggingsbedrag een waarschuwing als het ingevulde bedrag meer dan het opgegeven percentage afwijkt van het laatst toegezegde bedrag.

 • Minimum bedrag incasso / acceptgiro is het bedrag waaronder geen incasso’s / acceptgiro’s zullen worden gegenereerd. LRP maakt hier dan melding van in het logbestand van de documenten.
  Aanleidingen voor het gebruik van zo'n minimum bedrag kunnen zijn:

  • de kosten die verbonden zijn aan het doen verwerken van een automatische incasso en/of een herinnering (acceptgiro);
  • het voorkomen dat LRP bij betaaltermijnen en herinneringen acceptgiro's, incasso's aanmaakt voor - naar uw mening - te kleine bedragen.

Bedragen onder 0,50 euro worden niet verwerkt!

 • Met Afsluiten vorig actiejaar wordt het automatisch boeken van ontvangsten ('matchen') in een vorig actiejaar beperkt.
  Bij ingevulde dag en maand zal LRP ná deze datum niet meer automatisch ontvangsten voor dit fonds toekennen aan openstaande termijnen van voorgaande actiejaren.
 • Met Toekennen via bet.kenmerk zal LRP bij het inlezen van betalingsbestanden alleen ontvangsten op basis van een geldig betalingskenmerk automatisch toekennen aan openstaande termijnen voor dit fonds.
Instellingen fonds
Fonds - Instellingen fonds
 • Met een vinkje bij DO toegang geeft u de support-medewerkers van het LRP-team van de Dienstenorganisatie toegang tot dit fonds. Dit stelt de support-medewerkers van het LRP-team in staat uw vragen omtrent dit fonds te beantwoorden en support te verlenen.

 • Financieel beheer door DO staat bij de IBAN beschreven.

 • Kies de selectie waarin de doelgroep van dit fonds is vastgelegd.

 • Selecteer de sortering waarmee de brieven, acceptgiro’s, etc. worden gegenereerd.
  Ten behoeve van de looplijst kunt u vrije gebieden in de sortering opnemen.

IBAN rekening gegevens
 • Selecteer een IBAN, de overige gegevens, inclusief betaalwijzen (zie financiële basisgegevens) worden automatisch ingevuld.
  De betaalwijzen van de IBAN zijn nu beschikbaar in het fonds, de bijdragenadministrateur (BA) kan later ongewenste betaalwijzen voor dit fonds verwijderen uit het fonds.
Betaalwijzen
Fonds - betaalwijzen
De BA kan ongewenste betaalwijze(n) voor dit fonds verwijderen uit het fonds.

Indien een betaalwijze door de lokaal beheerder (LB) niet is vastgelegd bij de geselecteerde IBAN dan kan de ontbrekende betaalwijze in het fonds niet gebruikt worden!

 • DO gebruik bankrekening staat bij de IBAN beschreven.

 • Selecteer een Standaard betaalwijze.

Gebruikers

Fonds - Gebruikers

In dit overzicht staan de LRP-gebruikers (bijdragenadministrateur (BA) en kerkrentmeester (KR)) die toegang hebben tot dit fonds.

Fonds bewerken

Als een fonds is aangemaakt en in gebruik is genomen kunnen alleen enkele instellingen en de gebruikers worden gewijzigd.

Fonds verwijderen

Als een fonds is aangemaakt en door de BA in gebruik is genomen kan het fonds niet meer verwijderd worden.
Wilt u toch een fonds verwijderen dan kunnen we u assisteren, neem daarvoor contact op met de helpdesk LRP.