Fondsen

Inleiding

De lokaal beheerder registreert financiële basisgegevens : de IBAN('s) en betaalwijzen voor de (wijk)gemeente.
Vrije gebieden kunnen worden gebruikt voor looplijsten [ 2 ].
Tenslotte maakt de lokaal beheerder een fonds aan voor de (wijk)gemeente en selecteert de gebruiker(s) die in het fonds mogen werken.

Ten opzichte van vroeger zijn er bij het aanmaken van een nieuw fonds veel minder gegevens in te vullen.

Afhankelijk van het fondstype:

 • naam, niveau en type
 • vast bedrag (fondstype eenmalig incasseren vast bedrag)
 • betaalmaand (fondstype eenmalig incasseren)
 • IBAN
 • gebruikers

De bijdragenadministrateur vult de ontbrekende gegevens in.

LRP kent drie fondstypen:

 • Fonds herhaaldelijk (incasseren) vrij bedrag
  Het fondstype herhaaldelijk incasseren o.b.v. vrij bedrag wordt vooral gebruikt voor Kerkbalans.
  Met dit fonds kunt u maandelijks een betalingsverzoek doen.
  U kunt voor dit fonds herinneren
 • Fonds eenmalig vrij bedrag
  Met dit fonds kunt u eenmalig per actiejaar een betalingsverzoek zonder bedrag doen.
  Dit fondstype wordt gebruikt voor eindejaarscollecte, paascollecte, diaconale najaarsactie, ZWO-bijdrage, eenmalige actie op wijkniveau.
  Op basis van dit fondstype is het niet mogelijk om te incasseren
  U kunt voor dit fonds herinneren
 • Fonds eenmalig (incasseren) vast bedrag
  Met dit fonds kunt u eenmalig per actiejaar een betalingsverzoek voor een vast bedrag doen.
  Dit fondstype wordt vooral gebruikt voor Solidariteitskas of een kerkblad / abonnement.
  Op basis van dit fondstype is het mogelijk om te incasseren
  U kunt voor dit fonds herinneren

Zie dit artikel in de de kennisbank voor nog meer toepassingen van dit fondstype

Het is niet mogelijk om van een bestaand fonds met deelnemers het type te wijzigen

Fonds maken

 • Open het overzicht fondsen

  Overzicht fondsen

  Overzicht fondsen
 • Klik op de knop Nieuw fonds

Algemeen

Fonds - algemeen

Fonds - algemeen

Vul de gevraagde gegevens in:

 • Door middel van niveau geeft u aan of het fonds voor één wijkgemeente of voor de hele gemeente geldt.
  Met behup van de fondsenrapportage kunt u over meerdere wijkfondsen een financiële rapportage maken.

 • Afhankelijk van het fondstype moet u een betaalmaand en/of een vast bedrag opgeven.

 • Met DO Toegang geeft u de support-medewerkers van de Dienstenorganisatie toegang tot dit specifieke fonds om u, indien support nodig is, te kunnen assisteren.

 • Externe toegang, maakt het mogelijk om beperkte informatie uit het fonds uit te wisselen met SKG Collect (digitale toezeggingen, iDEAL betalingen) en Donkey Mobile (DonkeyMobile).

  Zonder een vinkje bij DO Toegang kan niemand van uw (wijk)gemeente voor dit fonds een beroep doen op support van de medewerkers van de Dienstenorganisatie

IBAN

Fonds - IBAN

Fonds - IBAN
 • Selecteer een IBAN, de overige gegevens, inclusief betaalwijzen (zie financiële basisgegevens) worden automatisch ingevuld.
  De betaalwijzen van de IBAN zijn nu beschikbaar in het fonds, de bijdragenadministrateur (BA) kan later ongewenste betaalwijzen voor dit fonds verwijderen uit het fonds.

Gebruikers

Fonds - gebruikers

Fonds - gebruikers
 • In dit overzicht kunt u LRP-gebruikers (bijdragenadministrateur (BA) en kerkrentmeester (KR)) selecteren die daarmee toegang krijgen tot dit fonds.

  Geselecteerde gebruikers staan bovenaan de lijst

Fonds bewerken

 • Open het overzicht fondsen

  Overzicht fondsen

  Overzicht fondsen
 • Klik op de knop

Fonds verwijderen

 • Open het overzicht fondsen

  Overzicht fondsen

  Overzicht fondsen
 • Klik op de knop , LRP controleert zelf of het fonds verwijderd kan worden