Exporteren

Exporteren

Bij het exporteren (de zogenaamde 'vrije export') kunt afzonderlijk aangeven welke velden u wilt exporteren. Deze exportvelden staan gegroepeerd per onderwerp.
U kunt de volgorde van de kolommen waarin de gegevens worden geëxporteerd zelf opgeven. Deze volgorde wordt bij de selectie bewaard.

Exporteren

Exporteren
1
2
3
4
5

Enkele exportvelden vragen om een extra toelichting:

  • Groepen
    Alleen favorieten groepen worden vermeld in de vrije export.

  • VrijGebiedNaam
    In dit veld staan alle vrije gebieden waar het adres van de geregistreerde binnen valt. (zie Vrije gebieden

  • GebiedHulp In dit veld staat het vrije gebied dat in gebruik is in de sortering bij het exporteren. (zie Vrije gebieden in sortering

Vrije export bijwerken

De selectie gebruikt voor de selectiecriteria de 'directe' gegevens van LRP.
De (vrije) export maakt gebruik van een aparte dataset die speciaal voor het exporteren naar CSV/Excel wordt onderhouden en bijgewerkt. Dit bijwerken gebeurt 's nachts.
Mutaties aan de gegevens in LRP zijn daarom pas de volgende dag in de export beschikbaar.

Desgewenst kunt u de (vrije) export voor uw gemeente direct up-to-date maken via het menu Beheer > Vrije export gemeente bijwerken.

Schematisch overzicht vrije export

Schematisch overzicht vrije export

Instructiefilmpje exporteren

Hieronder een filmpje hoe het selecteren en deselecteren van exportgegevens in zijn werk gaat.

Exportvelden selecteren