Niet-gedoopt (kind) inschrijven

Op deze pagina

Inleiding

Het inschrijven van een niet-gedoopt (kind) verloopt op dezelfde wijze als het inschrijven van een meegeregistreerde, beide zijn na registratie geen lid.

 • Het is niet mogelijk een niet-gedoopt kind zelfstandig in de registratie op te nemen, er dient altijd een ouder te worden geselecteerd.
 • Het is niet mogelijk een niet-gedoopt kind ouder dan 17 jaar op te nemen in de registratie.
  Vanaf 18 jaar dient hij/zij als meegeregistreerde of vriend te worden opgenomen.
 • Nadat een niet-gedoopt kind 18 jaar is geworden wordt hij/zij automatisch meegeregistreerd gemaakt.

Meer hierover op de site van de Protestantse Kerk in Nederland:

Inschrijven

 • Open het Gemeenteoverzicht. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Klik in het tabblad Geregistreerden op de knop Inschrijven

  Nieuwe inschrijving

  Nieuwe inschrijving
 • Selecteer Ongedoopt in het veld Type inschrijving (gemeente en wijkgemeente zijn al ingevuld) en klik op Volgende.

 • Selecteer uit de lijst met personen een van de ouders (deze ouder moet in LRP geregistreerd staan als lid en een pastorale eenheid hebben).
  Vul de zoekcriteria in en klik op Zoeken

  Nieuwe inschrijving - Selecteer partner of ouder

  Nieuwe inschrijving - Selecteer partner of ouder
 • Voer de gewenste gegevens van het niet gedoopte kind in in het scherm Persoonsgegevens.

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens
  • Zet de juiste vinkjes bij de verklaringen omtrent SILA en lidmaatschap van de (wijk)gemeente en lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland.
   Informeer bij de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het niet gedoopte kind of zijn bezwaar maken tegen registratie van het niet gedoopte kind bij het SILA.
   Hierdoor worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het niet gedoopte kind.

   In het geregistreerdedossier kan ook een vinkje staan in het veld GBA-blokkade. Deze blokkade wordt aangebracht vanuit het BRP.
   Ook in dit geval worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het niet gedoopte kind.

  • De achternaam, voorvoegsel(s), de gegevens van de pastrorale eenheid en het adres (wijzigbaar) zijn automatisch overgenomen van de geselecteerde ouder.

 • Na het klikken op Volgende controleert LRP of met de ingevulde persoonsgegevens er al een geregistreerde bestaat die voldoet aan de combinatie achternaam en geboortedatum en postcode + huisnummer.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

LRP controleert of het opgegeven adres tot een bestaande sectie behoort.

 • Als het opgegeven adres tot geen of meerdere bestaande secties behoort moet u een keuze maken voor een sectie:

  Nieuwe inschrijving - Selecteer sectie
  Na het klikken op Volgende wordt bij het ongedoopte kind een Sectievoorkeur vastgelegd.

 • Als het opgegeven adres niet tot een bestaande sectie behoort en ook niet binnen de wijkgemeente valt dan moet u ook een keuze maken voor een sectie.
  Na het klikken op Volgende wordt bij het ongedoopte kind een Sectievoorkeur én een voorkeurlidmaatschap vastgelegd.

  Let op: aan het inschrijven van leden in een 'andere' wijkgemeente binnen dezelfde gemeente zijn voorwaarden verbonden. Zie paragraaf Registreren overschrijving naar andere gemeente.

 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid .

 • Onder het tabblad Kerkelijke gegevens moet voor geregistreerden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente het kenmerk op Evangelisch-Luthers worden gezet om deze in het verhuisproces te behouden voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

  Een eenmaal gekozen kenmerk Evangelisch-Luthers is na het opslaan niet meer te wijzigen!