Secties

Maak uw keuze

Inleiding

Het gebruik van secties in LRP is niet verplicht; er is echter altijd (automatisch) één sectie aanwezig in LRP. In de regel is een wijkgemeente onderverdeeld in meerdere, geografisch bepaalde, secties die samen de hele gebiedsomvang van de wijkgemeente bevatten.
Qua gebiedsomvang dienen de secties elkaar niet te overlappen; een sectie kan geen grondgebied/postcodegebied bevatten dat buiten het grondgebied van de (kerkelijke) (wijk)gemeente ligt.

Schematisch

Schematisch overzicht gemeente - wijkgemeente(n) - sectie(s)

Er kan ook gekozen worden voor het inrichten een of meerdere secties zonder grondgebied waarbij geregistreerden handmatig worden toegekend aan de sectie (bijvoorbeeld bij specifieke doelgroepen, te denken valt aan het ouderenpastoraat, jongerenpastoraat, etc.).
Zo'n sectie moet de ledenadministrateur overigens wel onderhouden worden!

In de praktijk van het kerkelijk leven is een sectie verbonden met een zogenaamde sectie-ouderling.

Elke geregistreerde in LRP heeft ten minste één relatie tot een gemeente - wijkgemeente - sectie.

Overzicht secties

  • Open KSO > (Wijk-) Gemeente(n).
    Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente (via Indeling > Wijkgemeenten).

  • Open tabblad Indeling > Secties

    Overzicht secties

    Overzicht secties