Gebruiker bewerken

 • Ga naar Beheer > Gebruikers en klik op Bewerken

Gebruiker toevoegen

1
2
3
4
5
6
7
Gebruiker bewerken

Login gegevens

 • Wijzige eventueel de gebruikersnaam en het wachtwoord met de knop Naam/wachtwoord.
  Gebruik een een geldig e-mailadres, LRP gebruikt dit e-mailadres om een nieuw wachtwoord naartoe te zenden.

  De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (DO) gebruikt dit e-mailadres ook om meldingen inzake LRP te zenden naar een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld alle lokaal beheerders).

  Kies, uit oogpunt van veiligheid en privacy, voor het instellen van het wachtwoord voor Wachtwoord per e-mail verstrekken (punt 4).
  Dit wachtwoord wordt automatisch verzonden bij het bewaren van de gebruiker! De gebruiker kan na het inloggen zelf het wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat beter te onthouden is.

 • Wijzig desgewenst de digipass (komt niet vaak voor); maak een keuze uit twee mogelijke opties:

  Selecteer digipass

  Selecteer digipass
  1. 'oude' digipass
   Voer het serienummer in dat op de achterkant van de authenticatiesleutel staat (het getal zonder streepjes invoeren) en selecteer dit in de lijst met serienummers.
  2. LRP inlog-app
   Een bestaande gebruiker met 'oude' digipass wil gebruik maken van de LRP inlog-app.
   Bij het inloggen in LRP wordt/is de gebruiker uitgenodigd om over te stappen op de LRP inlog-app, maar de gebruiker heeft ervoor gekozen dit niet te kunnen/willen. Daardoor wordt de gebruiker na opnieuw inloggen niet nogmaals uitgenodigd om over te stappen.
   Om alsnog over te stappen op de LRP inlog-app moet de gebruiker:
   • inloggen in LRP met de 'oude' sleutel
   • gaan naar dit adres om het proces van omwisselen op te starten.

Rechten

Wijzig de bestaande rechten niet, maar verwijder de bestaande rechten en voer de rechten opnieuw op .

Sleutel overdragen aan nieuwe gebruiker

Het is niet toegestaan een sleutel / QR-code over te dragen aan een andere gebruiker/ambtsdrager!
De LB dient de oude gebruiker te verwijderen en een nieuwe gebruiker op te voeren.