Gebruiker bewerken

 • Ga naar Beheer > Gebruikers en klik op Bewerken

  Gebruiker bewerken

  Gebruiker bewerken

Persoonsgegevens

 • Met de knop Gegevens actualiseren werkt u de gegevens van de gebruiker bij aan de hand van de actuele gegevens uit LRP

Rechten / rollen

 • Wijzig de rechten/rollen met (u kunt geen rechten verwijderen)

  Rechten bewerken

  Rechten bewerken

Zie verder hier voor meer informatie over rechten / functies en combinaties

Autorisatieniveau

Zie verder hier voor meer informatie over autorisatieniveaus.

Portaal

Verstuur portaaluitnodiging

Als de gebruiker nog niet is overgestapt op het Portaal, dan kan hij/zij niet meer inloggen in LRP.
Via de knop Verstuur portaaluitnodiging kan de gebruiker zich alsnog registreren in het portaal en uiteindelijk weer inloggen in LRP.

Portaal - Verstuur portaaluitnodiging

Portaal - Verstuur portaaluitnodiging

2FA resetten / herstellen

Het kan voorkomen dat een gebruiker met zijn/haar 2FA-code niet meer kan inloggen in het portaal, of om een andere reden zijn/haar 2FA QR-code opnieuw moet scannen.
Door middel van de knop 2FA resetten kunt u 2FA resetten/herstellen voor het portaal-account waarmee de betreffende gebruiker niet meer kan inloggen.

Portaal - 2FA resetten

Portaal - 2FA resetten

2FA resetten

2FA resetten

Vergewis u er wel van dat de persoon die het verzoek doet om 2FA te resetten wel is wij hij/zij beweert te zijn!

Wachtwoord vergeten

Het kan voorkomen dat een gebruiker met zijn/haar wachtwoord niet meer kan inloggen in het portaal.
De gebruiker kan (moet) zelf een nieuw wachtwoord aanvragen via de link Wachtwoord vergeten?

Portaal inloggen

Portaal inloggen

Portaal nieuw wachtwoord

Portaal nieuw wachtwoord

Als de portaal-gebruiker zijn/haar wachtwoord is vergeten, dan helpt het resetten van 2FA niet.